Ένα από τα ημιτελή τμήματα

Ν.Ο.Α.Κ.

Ερώτηση για το Νότιο Οδικό Άξονα, κατέθεσε προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, ο Βουλευτής Λασιθίου του Πα.Σο.Κ., Μιχάλης Καρχιμάκης, ειδικά για τμήματα μέσα στο νομό Λασιθίου, των οποίων η μελέτη είχε δρομολογηθεί παλαιότερα με άγνωστη όμως τύχη.

Η ερώτηση του Βουλευτή έχει ως εξής:

Η μελέτη του ΝΟΑΚ (οδικά τμήματα Φέρμα – Κουτσουράς και Λιθίνες – Πισκοκέφαλο – Σητεία) είχε χρηματοδοτηθεί από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και είχε ενταθεί στην ΣΑΜΠ Κρήτης 023 με κωδικό 2003 ΜΠ30003 και προϋπολογισμό 290.000 ευρώ και φορέα υλοποίησης την Δ/νση Δημοσίων Έργων. Επίσης σε απάντηση που δώσατε σε ερώτησή μου στη Βουλή στις 23/6/04, αναφέρατε ότι είχε ήδη ανατεθεί η σύμβαση των σχετικών συμπληρωματικών μελετών.

Μετά τα παραπάνω καλείστε να με ενημερώσετε:

  1. Σε ποια φάση ευρίσκεται η ολοκλήρωση της μελέτης του ΝΟΑΚ (οδικό τμήμα Φέρμα – Κουτσουράς και Λιθίνες – Πισκοκέφαλο- Σητεία), και πότε χρονικά υπολογίζετε την ολοκλήρωσή της.
  2. Σε ποιό χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΝΟΑΚ προτίθεσθε να εντάξετε το έργο που μελετάται Φέρμα- Κουτσουράς και Λίθινες- Πισκοκέφαλο-Σητεία.

Ο ερωτών Βουλευτής
Μιχάλης Καρχιμάκης

Print Friendly, PDF & Email

Από manos