Η Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. σε τακτική συνεδρίαση της που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της τη Δευτέρα 21 τρέχοντος, ασχολθηκε μετα­ξύ άλλων και με το θέμα της δημοπράτησης του φράγματος Αποσελέμη, έργου που έ­χει διχάσει μερίδα του επιστημονικού κόσμου αλλά και την τοπική κοινωνία, τόσο λόγω της αναμφισβήτητης σπουδαιότητας του αλλά και για τις πιθανολογούμενες αρ­νητικές του συνέπειες στον υδρφόρο ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής, Η Ν..Ε. Λασιθίου του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. όπως άλλωστε πράττει πάντα με συνέπεια, καταθέτει ξεκά­θαρα τις απόψεις της για το θέμα, οι οποίες έχουν ως εξής:

1. Εκφράζουμε – για λόγους αρχής και μόνο – την έκπληξη μας για την ανα­κοίνωση της ΔΕ. του τμήματος που αφορά το έργο, η οποία εξεδόθη χωρίς προηγού­μενη συνεννόηση με την Ν.Ε. Λασιθίου, σε αντίθεση με όσα επιβάλλει η δεοντολογία αλλά και η συνήθως ακολουθούμενη πρακτική για θέματα που αφορούν και το Λασί­θι.

2. Η κατασκευή του εν λόγο έργου δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αποσπα­σματικά, αλλά ως υποέργο αυτού που αποκαλείται «Ενιαία Διαχείριση Υδατικού Δυ­ναμικού Ανατολικής Κρήτης», τα υπόλοιπα υποέργα του οποίου θα πρέπει να προ­γραμματιστούν και να υλοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν προκειμένου να επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμο στόχος της ισοκατανομής των υδάτινων πόρων του νησιού.

3. Στεκόμαστε απέναντι σε όσους (κινούμενοι στα όρια της αφέλειας) κινδυ­νολογούν περί «καταρρεύσεων και θραύσεων του φράγματος» κλπ, αφού θεωρούμε πως τέτοιοι ισχυρισμοί επιχειρούν (μεταξύ άλλων) να ενσπείρουν πανικό αλλά και να απαξιώσουν το – κορυφαίο – επιστημονικό δυναμικό που συνέταξε τις σχετικές τεχνι­κές μελέτες, Συνάμα όμως, μας προβληματίζει η απόσταση που χωρίζει τις αρχικές από την τελικές εκτιμήσεις σχετικά με τις απολήψιμες ποσότητες νερού του φράγμα­τος, αλλά και η πιθανή διαφοροποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων από το φυσικό αντικείμενο του δημοπρατημένου έργου.

4. Τέλος, αν και – αντικειμενικά – δεχόμαστε την αναγκαιότητα της κατα­σκευής αυτού του ενταγμένου στο Γ’ Κ.ΠΣ. έργου, δεν μπορούμε παρά (και εμείς μαζί με τους φρείς και την κοινωνία του Νομού μας) να εκφράσουμε την ανησυχία μας για τις διισταμένες απόψεις μεταξύ των ειδικών επιστημόνων αναφορικά με τον -αρνητικό ή όχι – επηρεασμό των υδροφορέων της περιοχής από την κατασκευή του φράγματος σύμφωνα και με την «Τελική έκθεση Πείραμα χνηθέτησης στην κατα­βόθρα Χώνος του Οροπεδίου Λασιθίου» του Ι.Γ.Μ.Ε. Γ’ αυτό και προτείνουμε στο (πολύμηνο όπως έχει δείξει η εμπειρία) διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την υπο­γραφή της σύμβασης του έργου με τον ανάδοχο που τελικά θα επιλεγεί, να διενεργη­θεί νέα Υδρογεωλογικ έρευνα η οποία θα προσδιορίσει ποσοτικά τον ενδεχόμενο επηρεασμό του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής. Η διενέργεια της έρευνας αυτής θα διαλύσει με βεβαιότητα τα – όποια – νεφελώματα αιωρούνται πάνω από το έργο.

Και βέβαια σε περίπτωση που (όπως πραγματικά ευχόμαστε) η προτεινόμενη έρευνα καταδείξει ότι η κατασκευή του φράγματος θα επιφέρει ελάχιστη ή ανύπαρ­κτη βλάβη στον υδροφορέα της περιοχής, τουλάχιστον θα έχει συμβάλλει στην εξα­σφάλιση της κοινωνικής συναίνεσης η οποία για μας θεωρείται ως απαραίτητη προϋ­πόθεση για την υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos