Ο Βουλευτής Λασιθίου Πα.Σο.Κ., Μιχ. ΚαρχιμάκηςΕρώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απευθύνει ο Βουλευτής Λασιθίου του Πα.Σο.Κ., Μιχάλης Καρχιμάκης, μετά τις πρόσφατες αποφάσεις έγκρισης επενδύσεων στα πλασια των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού χώρου και τους ψυθίρους που αυτές προκάλεσαν.

 ΕΡΩΤΗΣΗ

Για τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

 Κύριε Υπουργέ,

Τα Ο.Π.Α.Α.Χ. αποτελούν ολοκληρμένες παρεμβάσεις στις αγροτικές ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Περιφέρειας. Πρόκειται για παρεμβάσεις που συνδυάζουν την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων με την ταυτόχρονη υλοποίηση δημόσιων τεχνικών και κοινωνικών υποδομών και στοχεύουν: Στη μείωση της απομόνωσης του ορεινού χώρου.

  • Στη μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.
  • Στη στήριξη της ανάπτυξης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Περιφέρειας.
  • Στην ανάδειξη και αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των περιοχών αυτών.
  • Στη δημιουργία βιώσιμων συνθηκών για τους πληθυσμούς αυτούς.

Ο νομός Λασιθίου έχει πολλές περιοχές αλλά και αναπτυσσόμενες πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να ενταχθούν στα ΟΠΑΑΧ.

Παρόλη την προσπάθεια που κατεβλήθη, οι εντάξεις που αφορούν στο Νομό Λασιθίου κινούνται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις στην τελευταία ανακοίνωση ένταξης δράσεων στο μέτρο 7.6 «Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη Γεωργία» και 7.9 «Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιομηχανικών Δραστηριοτήτων» από τις 18 συνολικά επενδύσεις εντάχθηκε για το νομό Λασιθίου μόνο 1 σχέδιο.

Μετά τα παραπάνω ερωτάστε:

  • Το αποτέλεσμα των κατανομών των ΟΠΑΑΧ στην Κρήτη σας ικανοποιεί; Αφού είναι πασιφανές ότι όχι μόνο δεν υπηρετείται η ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης και την άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, αλλά και δεν αντιμετωπίζονται όλοι οι νομοί της Κρήτης με την ίδια λογική;
  • Υπήρξε παρέμβαση από πολιτικούς παράγοντες για να δημιουργήσουν τετελεσμένα στις γκρίσεις των κονδυλίων;
  • Από ποια μέλη αποτελούνταν οι αρμόδιες Επιτροπές που επεξεργάστηκαν σε επίπεδο Κρήτης τα σχέδια και αν έχουν αλλάξει στην πορεία του προγράμματος οι συνθέσεις τους και για ποιο λόγο;
  • Πόσα και ποια είναι τα σχέδια που έχουν εγκριθεί σε όλα τα μέτρα των ΟΠΑΑΧ (σε επίπεδο ΠΕΠ και Τομεακού Προγράμματος του Υπουργείου Γεωργίας) μέχρι σήμερα για την Κρήτη;

Ο ερωτών Βουλευτης

 

Μιχάλης Καρχιμάκης.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos