Από την υπογραφή των συμβάσεωνΥπογράφησαν την Πέμπτη (25/8), στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του Γ.Γ κ. Σεραφείμ Τσόκα, δύο συμβάσεις μεγάλων οδικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 57,25 εκ. ευρώ (19,5 δις δρχ), στo πλαίσιο του επιχειρησακού προγράμματος «Οδικοί ¶ξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» (Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α.) του Γ’ ΚΠΣ.
Πρόκειται για την κατασκευή του οδικού Τμήματος της Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου – Καλό Xωριό, μήκους 9,5 χιλιομέτρων, με προϋπολογισμό 45,5 εκ. ευρώ και την κατασκευή ραμπών εισόδου εξόδου στη Λεωφόρο Κνωσού και στον Ανισόπεδο κόμβο Γιόφυρο που έχουν δημοπρατηθεί από την Διεύθυνση Οδικών έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ με Δ/νουσα Υπηρεσία την Ε.Υ.Δ.Ε/Β.Ο.Α.Κ .
Μετά την υπογραφή, ο κ. Τσόκας χαρακτήρισε ως σημαντικές τις δυό συμβάσεις και αναφέρθηκε στα τεχνικά στοιχεία των 2 έργων, τονίζοντας παράλληλα ότι στο πρώτο η συνολική προθεσμία περαίωσης είναι τριάντα μήνες από σήμερα και στο δεύτερο έργο 24 μήνες.
Οι συμβάσεις υπογράφηκαν από τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου, Διευθυντή της Ε.Υ.Δ.Ε./ΒΟΑΚ. κ. Γ. Αγαπάκη και τους προέδρους των αναδόχων εταιρειών «ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΑΣ», κ. Δημ. Σταματίου και «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» κ. Γιώργο Συνατσάκη.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos