Κάστελλος

Καλαμαύκα

Υπεγράφησαν τη Δευτέρα (8/10) από το Νομάρχη Λασιθίου Αντώνη Στρατάκη:
1. Η διακήρυξη της δημοπρασίας του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου Λάστρος – Λαγκάδα – Άγιος Ιωάννης Θεολόγος» του δημοτικού διαμερίσματος Λάστρου. Πρόκειται για τη συντήρηση τμήματος 1000 μ. περίπου με σκυρόδεμα σύμφωνα με τη συνταχθείσα, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τεχνική μελέτη. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 30.000 € και οι πιστώσεις διατίθενται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06-11-07 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας στον Άγιο Νικόλαο.

2. Η διακήρυξη της δημοπρασίας του έργου «Υπογειοποίηση επιφανειακών δικτύων-επέκταση υπογείου αρδευτικού δικτύου Καλαμαύκας». Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 50.000 €. Προβλέπεται υπογειοποίηση μέρους των επιφανειακών δικτύων και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 4 μήνες. Το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του έτους 2007. Η δημοπρασία θα γίνει στις 13-11-07 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας στον Άγιο Νικόλαο.

3. Η σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Αντιπλημμυρικό έργο στο Σφουγγομάλι Αγίου Νικολάου». Η μεγάλη οικιστική πίεση που δέχεται η περιοχή αλλοιώνει το φυσικό δίκτυο απορροής των όμβριων υδάτων, με αποτέλεσμα η περιοχή να κατακλύζεται κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων. Συνεπώς πρέπει να μελετηθεί η δυνατότητα κατασκευής αντιπλημμυρικού έργου ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών. Ο χρόνος εκπόνησης της μελέτης είναι 70 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στις 30.000 €. Οι πιστώσεις διατίθενται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό της Πρόγραμμα του έτους 2007.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: