σχολές γονέωνΗ Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του υπουργείου Παιδείας ίδρυσε και θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας «Σχολές Γονέων». Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσονται τα επιμορφωτικά προγράμματα «Συμβουλευτική Γονέων»  και «Σχέσεις Σχολείου- Οικογένεια». Τη λειτουργία του προγράμματος υποστηρίζει το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Στόχος του έργου είναι η συστηματική ενημέρωση και επένδυση των Γονέων σε θέματα που αφορούν στη βελτίωση της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, στην ουσιαστική επικοινωνία των γονέων με το σχολείο, στην βελτίωση των γνώσεων των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους.
 
Στο πλαίσιο των «Σχολών Γονέων» αναπτύσσονται δύο επιμορφωτικά προγράμματα.
 
Η «Συμβουλευτική Γονέων», διάρκειας 40 ωρών, στην οποία αναπτύσσονται οι ακόλουθες βασικές θεματικές ενότητες:
 • Ανάπτυξη – εξέλιξη παιδιού και εφήβου
 • Οικογένεια – Μορφές οικογένειας.
 • Επικοινωνία – Διαπροσωπικές Σχέσεις
 • Προβλήματα συμπεριφοράς
 • Εργαζόμενοι γονείς.
 • Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
 • Σχέση σχολείου – οικογένειας.

Το δεύτερο είναι οι «Σχέσεις Σχολείου-Οικογένειας», διάρκειας 20 ωρών. Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται είναι:

 • Η ελληνική οικογένεια
 • Το σχολείο ως φορέας μάθησης, ανάπτυξης και προσαρμογής του παιδιού
 • Οικογένεια και σχολείο
 • Γονεϊκή εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία του παιδιού.
 • Θέματα αιχμής στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.E.Κ. II (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μέτρο 2.4, Ενέργεια 2.4.3, Πράξη 2.4.3.ε) και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) κατά 75% και 25% από το Ελληνικό Δημόσιο.

Για πληροφορίες και εγγραφές με την συμπλήρωση της σχετικής αίτησης, μπορείτε να απευθυνθείτε:

 • για το Δήμο Αγίου Νικολάου, στο τηλ. 28410-22447, υπεύθυνος κ. Θραψανιώτης.
 • για το Δήμο Ιεράπετρας, στο τηλ. 28420-90000, υπεύθυνη η κα. Δημητρομανωλάκη
 • για το Δήμο Νεάπολης, στο τηλ. 28410-34002, υπεύθυνος ο κ. Γωνιωτάκης
 • για το Δήμο Σητείας, στο τηλ. 28430-29401-29405, υπεύθυνος ο κ. Μιαουδάκης
 • Και για το Δήμο Λεύκης, στο τηλ. 28430- 91201, υπεύθυνος ο κ. Τσιφετάκης.

Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε και στα κατά τόπους ΚΕΠ του Νομού.

Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Print Friendly, PDF & Email

Από manos