Νεκτάριος Παπαβασιλείου«Το 1944, για πρώτη φορά, ένα πρόχειρο Νοσοκομείο λειτουργεί στην ιδιόκτητη κατοικία του τότε Βουλευτή Κ. Κοθρή την οποία και παραχώρησε δωρεάν γα το σκοπό αυτό. Λειτουργεί δε, με εθελοντικό προσωπικό και με Ιατρούς, τον κ. Γ. Μαυροφόρο, Παθολόγο και τον κ. Χ. Παπαϊωάννου, Χειρούργο Ιατρό. Η Διοίκησή του αποτελούνταν από οκταμελές Συμβούλιο με πρόεδρο το Σεβασμιώτατο Ιεραπύτνη και Σητείας κ.κ. Φιλόθεο Μαζοκοπάκη.

 
Το 1945 αναγνωρίζεται ως προσωρινό Κρατικό Νοσοκομείο, δυναμικότητας 20 κλινών, που λειτουργεί πάντα με εθελοντική προσφορά, ενώ το 1946 καθίσταται δυνατή για πρώτη φορά πρόσληψη προσωπικού. Το 1948 με τη βοήθεια της Ελληνικής Πολεμικής Περίθαλψης Αμερικής, αγοράστηκε από τους κατοίκους της Ιεράπετρας οικόπεδο όπου και ανεγέρθηκε Υγειονομικός Σταθμός σύγχρονης και αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών, για την εποχή εκείνη.
 
Πολλά από τα ιατρικά εργαλεία και εξαρτήματα της εποχής αυτής βρίσκονται καταγεγραμμένα στις αποθήκες του Νοσοκομείου μας και ευελπιστούμε σύντομα να αξιοποιήσουμε ιδέες που θέλουν το πραγματικά αξιόλογο αυτό μουσειακό υλικό να το εκθέτουμε σε μόνιμες βιτρίνες στους χώρους του Ιδρύματος ως στοιχείο πολιτισμού και ιστορίας της πόλης μας. Το 1950 περιήλθε στη δικαιοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου και μετατρέπεται σε Κέντρο Υγείας.
 
Το 1952 καταργείται το προσωρινό Κρατικό Νοσοκομίο και το προσωπικό αυτού εντάσσεται στο Κέντρο Υγείας. Δύο χρόνια αργότερα, η κινητοποίηση του συνόλου του πληθυσμού της Ιεράπετρας αποτελεί αντίβαρο του Ν. 3097/1954 σύμφωνα με τον οποίο καταργούνται τα Κέντρα Υγείας και φυσικά αυτό της Ιεράπετρας.
 
Η κινητοποίηση των κατοίκων οδηγεί σε αναστολή της καταργήσεως του Κ.Υ. και με Β.Δ. (ΦΕΚ35/1955) ιδρύεται Νοσοκομείο 30 κλινών με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Ιεράπετρας».
 
Με δωρεά μελέτης του Μηχανικού κ. Γ. Φουντ και με τη βοήθεια της Ερανικής Επι-τροπής Ιεράπετρας, σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και αποπερατώθηκε το 1957 από το Κράτος, Νοσηλευτική Πτέρυγα δυναμικότητας μέχρι και 70 κλινών.
 
Από τότε υπήρξαν σταδιακές βελτιώσεις στη δυναμικόητα και στην παροχή σύγ-χρονων υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας στους κατοίκους όχι μόνο της Επαρχίας Ιεράπετρας, αλλά και της ευρύτερης αυτής περιοχής. Με την Υπουργική Απόφαση Α3β/4779(ΦΕΚ180/1987) το Νοσοκομείο Ιεράπετρας λειτουργεί ως Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας.
 
Το 1983 (ΦΕΚ 143/Α/83) το Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
 
Με το Ν.2889/02-03-2001 (ΦΕΚ37/2001) ως αποκεντρωμένη και ανεξάρτητη υπηρεσιακή Μονάδα υπάγεται στo Πε.Σ.Υ.Π ρήτης και, τέλος, με το Ν.3329/04-04-2005 (ΦΕΚ 81/2005), μετατρέπεται σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της Περιφέρειας Κρήτης.
 
Σήμερα ……
Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας, απευθύνεται και εξυπηρετεί μια ευρύτερη περιοχή πληθυσμού 38.000 κατοίκων και μια χιλιομετρική απόσταση στη νο- οτιοανατολική Κρήτη σε ευθεία προσέγγιση, εκείνη της απόστασης των 75 χλμ. Η Ιεράπετρα, ως η 4η σε πληθυσμό πόλη της Κρήτης έρχεται να καλύψει σε υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας μια περιφέρεια επεκτεινόμενη από τη νότια ακτή του Νομού Ηρακλείου -για παράδειγμα την πόλη της Βιάννου- έως και τις νοτιοανατολικές περιοχές της επαρχίας Σητείας, ενώ με μια απλή παρατήρηση των στατιστικών μεγεθών σε Εξετασθέντες και Νοσηλευθέντες Ασθενείς, εύκολα, ο μελετητής διαπιστώνει την επίσκεψη συνανθρώπων μας από πολλά χωριά των Δήμων Μακρύ Γυαλού, Ιτάνου, Λεύκης, αλλά και Σητείας και πολλών νησιών της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων.
Τούτο οφείλεται κυρίως, στις εξής παραμτρους:
 • Στην παρουσία ικανών Ιατρών.
 • Στην ανθρώπινη αντιμετώπιση προς το Συνάνθρωπο από το Νοσηλευτικό και Παραϊατρικό Προσωπικό. 
 • Στην επιστημονική αρτιότητα. Τούτο, εύκολα διαπιστώνεται από τις συμμετοχές και εκπονήσεις ερευνητικών μελετών σε Ιατρικά Συνέδρια, όπου το Νοσοκομείο μας διεκδικεί πρωτιά σε Πανελλαδικό επίπεδο για Ιδρύματα ιδίου μεγέθους. 
 • Στην εύκολη οδική πρόσβαση στην Ιεράπετρα από τις προαναφερόμενες επαχίες και Δήμους. 
 • Στη συνεχώς αυξητική πληθυσμιακή τάση της Πόλης η οποία έχει εμπλουτιστεί τα τελευταία χρόνια με σημαντικό αριθμό εργατών μεταναστών (περίπου 6.000). 
 • Στον Τουρισμό, όπου κατά τους θερινούς μήνες, σμαντικός αριθμός, περίπου 10.000 Τουρίστες Ελληνες και Αλλοδαποί, έρχεται να προστεθεί στην τοπική κοινωνία. 
 • Στην πλούσια και μεγάλη προσφορά αγαθών της Αγοράς της Ιεράπετρας.

Σε τούτη την πραγματική ζήτηση παροχής υπηεσιών Υγείας, το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Ιεράπετρας, συνεπικουρούμενο πλήρως από την ποιότητα του Προσωπικού του, παρά την ασφυκτική έλλειψη σε χώρους και Ανθρώπινο Δυναμικό τράβηξε την πορεία του προς τα εμπρός, πιστά ενταγμένο στις αρχές και τις αξίες της Τοπικής Κοινωνίας, ως αναπόσπαστο στοιχείο αυτής.

Απολογισμός δράσης – Επιχειρησιακό σχέδιο

 Με την ανάληψη των καθηκόντων του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Ιεράπετρας την 27η Σεπτεμβρίου 2004, οι τομείς Δράσης μας κινήθηκαν καταρχήν σε τρεις βασικούς άξονες:

 • Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης, που ανέδειξε, ότι επί σειρά ετών πάγια και σημαντικά αιτήματα του Ιδρύματός μας, για διάφορους λόγους, αντιμετωπίσθηκαν με αδιαφορία από τις υπερκείμενες αρχές, παρά την αποεδειγμένη προσφορά και τα παραγωγικά μεγέθη του Ιδρύματος. 
 • Ιεράρχηση αναγκών και προγραμματισμός ενεργειών
 • Αποφάσεις και ενεργοποίηση όλων εκείνων των απαραίτητων μηχανισμών υλοποίησης σε ορισμένο χρονοδιάγραμμα
 • Νέα Πρόταση και Εφαρμογή Νοοτροπίας σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης. Στην ανάγκη εφαρμογής μιας νέας αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, όπου ο Τομέας της Υγείας και της Πρόνοιας είναι μία από τις βασικές παραμέτρους σ΄ αυτή την κατεύθυνση, πεποίησή μου στάθηκε.
 • Η πίστη στον παράγοντα ¶νθρωπο. 
 • Η συνέπεια, το ήθος και η εργατικότητα, ως οι απαραίτητοι μοχλοί
 • Η διαφάνεια, η διεκδίκηση και διασφάλιση πόρων με πρόγραμμα και συλλογιή προσπάθεια, ως οι αναγκαίες προϋποθέσεις και
 • βέβαια πάντα, όλα τα παραπάνω με σύνεση, πιστός στη θέληση του Θεού.

 

 

 

2004

2005

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ

66.810

69.374

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

333.383

349.805

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

38.914

39.003

ΤΟΚΕΤΟΙ

                                   21

       19 Φυσιολογικοί + 2 Καισαρικές               

                               47

  42 Φυσιολογικοί + 5 Καισαρικές            

Με κριτήρια όλα τα παραπάνω στοιχεία, τα συμπεράσματα γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου με την Ιατρική Υπηρεσία, το Επιστημονικό Συμβούλιο και επιμέρους με τους Διευθυντές των Τομέων, τη Νοσηλευτική Υπηρεσία, τα λοιπά επαγγέλματα και το επίσημο Συλλογικό Οργανο των Εργαζομένων, αλλά και τις Αρχές και τους Φορείς της περιοχής, ακολουθήθηκε ιεράρχηση των αναγκών και μια σειρά ενεργειών με προτεραιότητες εκείνες, για την άμεση αντιμετώπιση των σημαντικών και κατά περίπτωση ιδιαίτερα ευαίσθητων ζητημάτων για το οσοκομείο.

Κύρια ζητήματα αναδείχθηκαν:

 • Η έλλειψη Ανθρωπίνου Δυναμικού.
 • Η λειτουργία της Νέας Χειρουργικής Πτέρυγας 
 • Ο εξοπλισμός (βιοϊατρικός και ξενοδοχειακός) 
 • Τροποποίηση του Ισχύοντος Οργανισμού 
 • Η Κτιριακή Επέκταση 
 • Η αλλαγή Νοοτροπίας.
 • Η μείωση των Δαπανών μέσω Ορθολογικής Διαχείρισης.
 • Η έλλειψη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος σε όλα τα επίπεδα.

Εως και σήμερα, έχουμε αντιμετωπίσει και επιτύχει:

1. Ανθρώπινο Δυναμικό

¶μεση αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και ιδιαίτερα της Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου μας μέσω επιβεβλημένων κινήσεων και προτάσεών μας με σημαντικότερες: Πρόσληψη Προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών – Θέσεις 10. Πρόσληψη Προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου μέσω του προγράμματος STAGE – Θέσεις 8. Ανανέωση Συμβάσεως Προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου μέσω του προγράμματος STAGE – Θέσεις 7. ¶μεση χρήση του Ν. 3329/2005 άρθρο 10.9 περί επικουρικού προσωπικού. Αναμένεται η κάλυψη 4 έσεων με σύμβαση ορισμένου χρόνου 12 μηνών.

Οι τρεις από τις παραπάνω θέσεις θα συμβάλλουν στη στελέχωση του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου και η μία του Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου. Έγκριση προκήρυξης 1 θέσης ΠΕ Διοικητικού, Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Έγκρση Δ.Σ. Πε.Σ.Υ.Π. Κρήτης και προώθηση στην αρμόδια Δ/νση προσωπικού Ν.Π. Τμήμα ΒΆ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (υπΆ αριθμ. 474/13η/14-10-2004) 57 θέσεων από τις 76 κενές του Οργανισμού του 1987 του Νοσοκομείου. Έγκριση Δ.Σ. Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνική Αλληλεγγύης προκήρυξης όλων των οργανικών θέσεων Νοσηλευτικού Προσωπικού που κενώθηκαν λόγω συνταξιοδότησης (6 θέσεις).

Κάλυψη στο άμεσο μέλλον πέντε νέων θέσεων μόνιμου Νοσηλευτικού Προσωπικού (έχουν εκδοθεί οι προσωρινοί πίνακες Επιτυχόντων). Για πρώτη φορά στο Ίδρυμά μας υπάρχει Χάρτης κίνησης Ανθρώπινου Δυναμικού, ώστε άμεσα να υπάρξει και ο ανάλογος προγραμματισμός έναντι των παραγωγικών μεγεθών μας. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω προσλήψεων Νοσηλευτικού Προσωπικού, επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας τουλάχιστον μέχρι την ανάπτυξη νέων Ιατρικών τμημάτων.

Για το επόμενο διάστημα, προέχει και επείγει η προκήρυξη θέσεων προσωπικού των Εργαστηρίων (Μικροβιολογικού και Ακτινολογικού) και της Διοικητικής Υπηρεσίας, όπου τα κενά επιβάλλουν τη συνεχή ερασία πολλών Κατηγοριών προσωπικού, χωρίς να είναι δυνατή η λήψη των οφειλομένων από το έτος 2004 ακόμη, αδειών και ρεπό.

2. Ανάπτυξη ή Αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών

 • Ανέγερση Νέου Κτιρίου Υπηρεσιών του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ιράπετρας κατόπιν προτάσεώς μας για ένταξή του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2006 προϋπολογισμού 1.361.095 Ευρώ. Έγκριση Δ.Σ. Πε.Σ.Υ.Π. Κρήτης και προώθηση στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (υπ. αριθμ. 511/14η/27-10-2004). Πρόκειται για οικόπεδο 900 τ.μ. δωρεά του Δήμου Ιεράπετρας στο Νοσοκομείο μας με την υποχρέωση στα επόμενα πέντε χρόνια από την ημέρα παραχώρησης του οικοπέδου να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σήμερα έχει εγκριθεί η οριστική μελέτη από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου. Ο Π/Υ Μελέτης είναι 111.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ και βαρύνει το Νοσοκομείο. Για την εξέλιξη του παραπάνω έργου, υπήρξε προσωρινή εμπλοκή λόγω της έκδοσης της υπ. αριθ. 2663/2004 ακυρωτικής απόφασης του ΔΆ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, ύστερα από σχετική αίτηση Μελετητικής Ομάδας, που συμμετείχε στο διαγωνισμό. Ήδη, σε συνεργασί με το Νομικό Σύμβουλο του Νοσοκομείου μας δρομολογείται λύση στο παραπάνω πρόβλημα. 
 • Επανυποβλήθηκε παλαιό αίτημα του Νοσοκομείου μας για έγκριση σκοπιμότητας και επιχορήγησης ποσού 158.000 Ευρώ για την κατασκευή θαλάμων εφημερίας Ιατρών. Το θέμα βρίσκεται στην αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου και επίκειται η ανάλογη χρηματοδότηση του έργου. Αναμένονται σύντομα οι ενέργειες για την πραγμάτωση του Έργου, καθώς πρόκειται για ένα έργο ώριμο σε όλες του τις παραμέτρους
 • Υπγραφή Συμβάσεως κατόπιν διαγωνισμού υπέρ της λειτουργίας, συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ιεράπετρας διάρκειας από 01-11-2004 έως και την 31-10-2005 ποσού 276.120 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αντικείμενο της συμβάσεως ήταν, η από τον ανάδοο, με το δικό του κατάλληλο και εξειδικευμένο σε ηλεκτρομηχανολογικές και κτιριακές εγκαταστάσεις προσωπικό, κάθε είδους ενέργεια, επέμβαση και φροντίδα για τη λειτουργία και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. Στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής, περατώθηκαν:
  – η πλήρης ανακαίνιση και επισκευή των χώρων Υποδοχής,
  – όλων των Εξωτερικών Ιατρείων,
  – της αιθούσης πολλαπλών χρήσεων,
  – συντήρηση όλου του εσωτερικού φωτισμού των κτιρίων, συντήρηση όλου του κλιματιστικού εξοπλισμού,
  – συντήρηση μέρους των υδραυλικών εγκαταστάσεων,
  – συντήρηση μέρους όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, – περάτωση μέρους μονωτικών εργασιών,
  – περάτωση μέρους των εργασιών διαμόρφωσης του προαυλίου χώρου κ.α.
 • Σήμανση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Νοσοκομείου. Οι εργασίες σήμανσης προχώρησαν χρονικά, παράλληλα, με την ανακαίνιση και επισκευή των χώρων του Νοσοκομείου.
 • Επαύξηση Ισχύος Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος (εγκ/ση Υ/Σ 630 KVA). Έχει συνταχθεί μελέτη από ιδιώτη μελετητή (Π/Υ 3.500 Ευρώ πλέον ΦΠΑ). Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 183.000 Ευρώ. Το έργο έχει άμεση σχέση με τη λειτουργία της νέας χειρουργικής πτέρυγας και είναι ώριμο για υλοποίηση δεδομένου ότι έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή του κατόπιν και της έγκρισής του από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Τοοθέτηση Στηλών οροφής στη νέα Χειρουργική Πτέρυγα και Βελτίωση Εγκαταστάσεων ιατρικών Αερίων. Η μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, με προϋπολογισμό 51.170 Ευρώ. Οι πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες (ΠΔΕ – ΣΑΕ 091 κωδ. 1996/09100002). Το έργο έχει άμεση σχέση με τη λειτυργία της νέας χειρουργικής πτέρυγας και έχει ήδη περατωθεί.
 • Συνδέσεις Κλιματιστικών Μονάδων. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ιδιώτη Μελετη- τή με κόστος 4.200+ΦΠΑ. Ο Π/Υ του έργου ανέρχεται στο ποσό των 200.000 Ευρώ. Το έργο έχει άμεση σχέση με τη λειτουργία της νέας Χειρουργικής Πτέρυγας. Η μελέτη, μετά από έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας και θεώρηση από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου, βρίσκεται για γνωμοδότηση στην Τ/Υ Υ.Υ.Κ.Α. Έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά και την έγκριση από το Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, η χρηματοδότησή του από το υπόλοιπο του ποσού που απέμεινε από την επιχορήγηση για τη συντήρηση των Η/Μ και κτιριακών εγκαταστάσεων και επίκειται η σχετική έγκριση.
 • Τοποθετήθηκαν μετά από σχετική μελέτη, στέγαστρα στις κύριες εισόδους του Νοσοκομείου μας, για την απρόσκοπτη μεταφορά και εξυπηρέτηση των Ασθενών των οικείων τους, και βέβαια του Προσωπικού μας.
 • Εκτελούνται επισκευαστικές εργασίες στους χώρους του Νοσοκομείου μας, (με ιδίους πόρους) και συγκεκριμένα η καθαίρεση φάσας τοίχων και τοποθέτηση νέων, επισκευή μόνωσης Δώματος και η επισκευή υποστυλωμάτων Βεραντών.
 • Εκπονήθηκε μελέτη για την ανακαίνιση των ελαιοχρωματισμών στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του συνόλου των κτιριακών εγκαταστάσεων και προωθήθηκε μέσω της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου, με τη διάθεση του ποσού των 40.000 Ευρώ από το υπόλοιπο του ποσού που απέμεινε από την επιχορήγηση για τη συντήρηση των Η/Μ και κτιριαών εγκαταστάσεων. Αναμένεται η σχετική έγκριση για την υλοποίηση του έργου.
 • Σε ότι αφορά την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία κατά τα παρελθόντα έτη (2004 -2005) στο Νοσοκομείο μας έχει εξασφαλισθεί τόσο η οριζόντια προσπέλαση (διάδρομοι, θύρες, δάπεδα κλπ.), όσο και η κάθετη (ανελκυστήρες). Επίσης, υπάρχουν δύο ράμπες, μία για κάθε είσοδο, θέση στάθμευσης καθώς και τηλεφωνική Συσκευή ειδική για ΑμεΑ.

3. Ανάπτυξη ή Αναβάθμιση Ιατροτεχνολογικού, Βιοϊατρικού και λοιπού Εξοπλισμού:

 • Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός (μετά από 5 έτη) για την προμήθεια μέρους του εξοπλισμού των νέων Χειρουργικών Αιθουσών από ποσά που προέρχονται από το Γ΄Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ποσού 284.523,05 Ευρώ. Ο εξοπλισμός έχει ήδη παραδοθεί.
 • Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η επιχορήγηση του Νοσοκομείου μας με το ποσό των 816.900,00 Ευρώ για την προμήθεια βιοϊατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού των νέων Χειρουργείων, και την κατασκευή υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας 630 KVA. Έτσι, δρομολογείται η λύση μιας εκκρεμότητας, από το έτος 2000 που ολοκληρώθηκαν οι κτιριακές εγκαταστάσεις των νέων Χειρουργικών Αιθουσών, οι οποίες και παρέμειναν από τότε ανεκμετάλλευτες. Προχωρούμε άμεσα και δυναμικά για τις ενδεδειγμένες ενέργειες, προκειμένου να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν τα παραπάνω έργα.
 • Μετά από αίτημα του Νοσοκομείου μας εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η επιχορήγηση με το ποσό των 167.000 Ευρώ για την ανανέωση του συνόλου του εξοπλισμού του Ακτινολογικού Εργαστηρίου (Ακτινολογικό Μηχάνημα, Υπερηχοτομογράφος, Εμφνιστήριο). Εως τα τέλη Μαϊου 2006 θα έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια του εν λόγω εξοπλισμού.

 

4.  Διοικητική Λειτουργία – Παρεμβάσεις

Κατά τη διάρκεια του έτους 2005, ολοκληρώθηκε επίσης μία σειά σημαντικών ενεργειών, πέραν των επιβεβλημένων από τις απαιτήσεις της καθημερινής λειτουργίας και εκείνων για τη βελτίωση των υποδομών, όπως:

 • Υποβλήθηκε η οριστική πρόταση για την αναμόρφωση του Οργανισμού, καθώς κρίνεται απαραίτητη για την αντμετώπιση των αυξημένων αναγκών της Περιφέρειας που καλύπτει.
 • Ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα η ρύθμιση των χρεών. Τα πιστωτικά τιμολόγια έκπτωσης της ρυθμίσεως, που πραγματοποιήθηκε και ευοδώθηκε με απόλυτη επιτυχία στο συγκεκριμένο ως προβλεπόταν χρονικό οριζόμενο διάστημα, ενώ έχουν εκδοθεί το έτος 2005 δεν έχουν αφαιρεθεί από τις Αγορές που πραγματοποιήθηκαν το συγκεκριμένο έτος. Το ποσό των ως άνω πιστωτικών τιμολογίων ανέρχεται στο ύψος των 120.096,19 Eυρώ.
 • Ολοκληρώθηκε η μηχανοργάνωση του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου με σκοπό μεταξύ άλλων και τον έλεγχο στο κόστος των εκτελούμενων εξετάσεων κατά πράξη.
 • Ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα η εκπόνηση του Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών του Νοσο-κομείου μας «ΠΕΡΣΕΑΣ». 
 • Το ενδιαφέρον της Διοίκησης στράφηκε επίσης, στην ποιοτική αναβάθμιση υπηρεσιών υγείας, αλλά και της ξενοδοχειακής υποδομής.
  – Μελετάται ήδη, η ύπαρξη δύο εναλλακτικών επιλογών σε γεύμα και δείπνο για τους ασθενείς και τους εφημερεύοντες ιατρούς μας, στο κατά γενική ομολογία καλό σε οιότητα και ποσότητα φαγητό που προσφέρουν οι Υπηρεσίες του Νοσοκομείου μας.
  – Την ίδια στιγμή, η αξιοποίηση παραλαβής υλικού ξενοδοχειακής υποδομής από τον Οργανισμό ΑΘΗΝΑ 2004 διατέθηκε για την καλύτερη διαβίωση των Νοσηλευθέντων Ασθενών στις πρώτες ημέρες του 2005,
  – Ο προσανατολισμός για πιστοποίηση Διασφάλισης Ποιότητας κατά πρότυπο ISO 9002 και HACCP δείχνει το ενδιαφέρον και τη βούλησή μας. Σε συνεργασία με τη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, αναμένεται άμεσα να προχωρήσουμε στη δρομολόγηση των απαραιτήτων ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση.

Εκτός από τα παραπάνω, ιδιαίτερα σημαντικό μέρος των προσπαθειών μας αφορά στην αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινότητας που τις περισσότερες των περιπτώσεων διαμορφώνουν την αντίληψη που επικρατεί στους δέκτες των παρεχομένων υπηρεσιών για την ποιότητά τους, καθώς κατά το παρελθόν είχε διαμορφωθεί μία όχι τόσο ενθαρρυντική για το Νοσοκομείο μας κοινή γνώμη.

Σήμερα, ενώπιον της προσπάθειας όλων μας η αντίληψη αυτή έχει κατά γενική ομολογία αλλάξει και δυναμικά με ήθος, εργασία και συνεχή εγργορση προχωρούμε μπροστά και τυγχάνουμε της γενικής αποδοχής του λαού της Πόλης μας.

Έτσι καθημερινό μέλημά μας ήταν και παραμένει:

 • Ο έλεγχος της καθαριότητας σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου και ιδιαιτέρως στους θαλάμους νοσηλείας, τα Εξωτερικά Ιατρεία, τα Εργαστήρια και τα Χειρουργεία. Το επίπεδο καθαριότητας διατηρείται ικανοποιητικό. 
 • Ο έλεγχος της σίτισης των ασθενών, σε όλα τα επίπεδα, από την προμήθεια και αποθήκευση των τροφίμων μέχρι την παρασκευή και διάθεση του φαγητού. Τα θετικά σχόλια των ίδιων των ασθενών μας επιβεβαιώνουν, ότι το αποτέ- λεσμα είναι πολύ καλό. 
 • Ο έλεγχος της εξυπηρέτησης των ασθενών στο χώρο υποδοχής και τα Εξωτερικά Ιατρεία και Εργαστήρια. Η κατάσταση κρίνεται πολύ καλή. Τυχν περιστασιακές δυσλειτουργίες αντιμετωπίζονται εν τη γενέσει τους. Το γραφείο του Διοικητή είναι πάντα ανοικτό και ο ίδιος διαθέσιμος για παράπονα, καταγγελίες, επισημάνσεις.
  Εως σήμερα, έχουν εκφρασθεί ελάχιστα παράπονα σχετικά με την ταχύτητα εξυπηρέτησης, που στις περισότερες περιπτώσεις εστερούντο ερείσματος αφού είναι αδύνατον να εξυπηρετείται ταυτοχρόνως, χωρίς καθόλου αναμονή, μεγάλος αριθμός ασθενών, και αυτό τελικά γίνεται κατανοητό και από τους Ασθενείς. Παράλληλα, έχουν εκφρασθεί επανειλημμένα έπαινοι και ευχαριστίες.
 • Ο έλεγχος της ροής εισιτηρίων – εξιτηρίων σε συνδυασμό με τις κενές κλίνες. Όταν απαιτείται, ανακατανέμονται οι κλίνες σε συνεργασία με την Ιατρική και Νοσηλευτική Υπηρεσία, ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο της ύπαρξης ράντζων σε ορισμένα Τμήματα και κενών κλιών σε άλλα.
 • Οι συχνές επισκέψεις του Διοικητή στο Νοσοκομείο κατά τις ώρες Εφημερίας με στόχο τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και την άμεση επίλυσή τους. 
 • Η προσπάθεια αλλαγής της «δημοσιοϋπαλληλικής» νοοτροπίας τυ προσωπικού και αφύπνισης αρετών όπως η διάθεση προσφοράς στον συνάνθρωπο και το «φιλότιμο».
  Στην προσπάθεια αυτή έχουμε το πλεονέκτημα ότι το Προσωπικό δεν καλείται να περιθάλψει ένα άγνωστο Ασθενή, αλλά το Συγγενή, το Φίλο, το Γείτονα. Ήδη έχουμε αποτελέσματα και οι Ασθενείς εισπράττουν μία διαφορετική φροντίδα και συμπεριφορά.

5. Παρεμβάσεις στην Τοπική Κοινωνία.

 • Τόσο το έτος 2004 όσο και το έτος 2005, από τους Οδοντίατρους του Νοσοκομείου μας με άξονα το προληπτικό πρόγραμμα σον παιδικό πληθυσμό εξετάστηκαν τα παιδιά των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων της περιοχής, τους δόθηκαν ενημερωτικά σημειώματα, και έγινε επίδειξη με εκμαγεία για τη σωστή στοματικής τους Υγεία. Το έτος 2005 εξετάστηκαν 400 παιδιά Νηπιαγωγείων, 1700 παιδιά Δημοτικών Σχολείων και 800 παιδιά Γυμνασίων. Ανάλογοι είναι οι αριθμοί και για το έτος 2004.
 • Καθιερώθηκε η επίσκεψη Ιατρού του Κέντρου Υγείας, παρά το μεγάλο φόρτο εργασίας, μία φορά την εβδομάδα στο Γηροκομείο της πόλης μας.
 • Από το αιδιατρικό Τμήμα και τις Επισκέπτριες του Νοσοκομείου μας, πραγματοποιήθηκαν το έτος 2005, στο χώρο των Σχολείων 496 εμβολιασμοί Mauntoux και BCG σε παιδιά Α και Β Τάξης , δέκα (10) Δημοτικών Σχολείων της περιοχής. Αντίστοιχο πρόγραμμα υπήρξε και για το έτος 2004. 
 • Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο αίτημα της Προέδρου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου Ιεράπετρας, για ενημέρωση από Ιατρούς του Νοσοκομείου μας στα Λύκεια της πόλης, για προβλήματα της σύγχρονης Κοινωνίας, όπως ΕΙΤΖ, το αλκοόλ, το κάπνισμα, τα ναρκωτικά, κ.λ.π. και ήδη υλποιείται το πρόγραμμα. 
 • Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και υλοποιείται πρωτοβουλία των Επισκεπτριών Υγείας του Νοσοκομείου μας, για εξυπηρέτηση των χρονίως πασχόντων από νόσους όπως Φυματίωση, Υπερλιπιδαιμία, Στεφανιαία Νόσος, Ψυχικά Νοσήματα, Διαβήτη κλπ. Συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις που απαιτούνται αιματολογικές εξετάσεις αποφασίσθηκε να γίνεται κατΆ οίκον η αιμοληψία από τις Επισκέπτριες και οι εξετάσεις να εκτελούνται χωρίς ραντεβού (η ταμειακή τακτοποίηση γίνεται κανονικά).

Ακόμη,

Η ενεργός συμμετοχή του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ιεράπετρας, αλλά και της Διοίκησης σε εκδηλώσεις, όπως της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας, του Δήμου Ιεράπετρας και λοιπών Φορέων, Συλλόγων, Σωματείων και γεγονότων με διεθνή ακτινοβολία (λ.χ. κάλυψη Βαλκανικώ Αγώνων Τριάθλου, Κατηγορίας Παίδων Νήσων Ε.Ε. κ.α.) συνέβαλαν, αναμφισβήτητα, θετικά στην αποκατάσταση περαιτέρω επικοινωνίας με τον Πολίτη σε κάθε επίπεδο.

6. Διαχείριση Δαπανών – Μείωση Κόστους

Πέρα από τα παραπάνω, συεχής ήταν η προσπάθεια περιορισμού των Δαπανών με αυστηρό έλεγχο της σκοπιμότητας των αιτουμένων προμηθειών και των αποθεμάτων κατά το στάδιο της Παραγγελίας. Το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Ιεράπετρας ακολουθώντας μία πολιτική, άμεσης και πλέον του δυνατού παροχής υπηρεσιών υγεία στην ιδιαίτερα μεγάλη σε πληθυσμό περιοχή που καλύπτει και με δεδομένη την ύπαρξη τεσσάρων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων στο Νομό Λασιθίου, παρουσίασε μία σημαντική αύξηση στον τομέα της κίνησης των Πολιτών που προσήλθαν σε εξέταση και έλαβαν χορήγηση αγωγής.

Σγκεκριμένα:

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

2004

66.810

2005

69.374

 

 

 

                                                                     

(βλ. επισυναπτόμενοι πίνακες)

                                                           2005 :     + 2.564 ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Η επισταμένη στατιστική μελέτη των Τμημάτων του Ιδρύματός μας, αναδεικνύουν και τις ενέργειες εκείνες που πρέπει Διοικητικά να ληφθού για την ενίσχυση των Τμημάτων αυτών που επιβαρύνονται περισσότερο και ταυτόχρονα αναδεικνύει τα σημεία που πρέπει να γίνουν τυχόν, πέρα της ενισχύσεως, διορθωτικές κινήσεις για την καλύτερη λειτουργία τους και κατά συνέπεια παροχή Υπηρεσιών, αφενός σε Ανθρώπινο Δυναμικό, Εξοπλισμό και αφετέρου, όπου κρίνεται απαραίτητο, περαιτέρω Κτιριακών Υποδομών.

 • Αντίστοιχη αύξηση παρουσίασαν οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στα Εργαστήρια του Ιδρύματός μας σε σχέση με την περασμένη χρονιά:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

2004

2005

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

333.383

349.805

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

38.914

39.003

 • Ας σημειωθεί, ότι το ελλιπές Ανθρώπινο Δυναμικό που υπηρετεί στο χώρο των Εργαστηρίων, αλλά και της Διοικητικής Υπηρεσίας, βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας που συνεπάγεται την αδυναμία παροχής της αδείας και των ρεπό πο του αναλογεί. Αναμένουμε άμεσα, να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας για πρόσληψη Προσωπικού στις δύο αυτές κατηγορίες προς αντιμετώπιση των συσσωρευμένων προβλημάτων στο χώρο των Εργαστηρίων, ως σημείο αναφοράς της ορθής λειτουργίας του Νοσοκομείου μας, αλλά και της Διοικητικής Υπηρεσίας που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις ενώ αναμένεται το έτος 2007 η περαιτέρω μείωση του Προσωπικού της λόγω συνταξιοδοτήσεων.
 • Στα πλαίσια αυτά, σημαντική θετική εξέλιξη αποτελεί η μείωση των Ημερών Νοσηλείας ως αποτέλεσμα άμεσης και σύγχρονης παροχής Υπηρεσιών Υγείας στον Τόπο με μέση ετήσια κάλυψη κλινών 65,27%.

ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

 

2004

19.449

2005

17.650

 •  Η ορθολογική διαχείριση και προγραμματισμός στις Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2005, οδήγησαν σε σημαντικά αποτελέσματα, ως:

  AΓΟΡΕΣ

   

  2004

  2.993.245,59  Ευρώ

  2005

  2.814.044,47  Ευρώ

   

                                                                                          (βλ. Πίνακες Αγορών ανά Μήνα 2004,2005)

   

   

   

                          Μείωση Δαπανών κατά  179.201,12 Ευρώ ή κατά 5,9%

   

                 Ελλειμμα Ετους  2005 :                 8.858,92 Ευρώ

   

                 Συνολικό Πλεόνασμα   :              123.532,11 Ευώ

   

                 (Απαιτήσεις   +  Ταμειακό Υπόλοιπο    Υποχρεώσεις)

   

 • Ας σημειωθεί, ότι εάν ληφθεί υπόψη η διαφορά υπέρ του Ιδρύματός μας από ενίσχυση οικονομικά αδύνατων συνανθρώπων μας, συνεπάγεται:

                         Διαφορά Υπέρ Νοσοκομείου  :       – 12.867.89 Eυρώ

   

                  Ελλειμμα Ετους  2005        :          8.858.92 υρώ

   

    τη θετική οικονομική πορεία περιόδου 01/01/05-31/12/05

 • Επιπρόσθετα, η σύγκριση οικονομικής πορείας ετών 2004 και 2005, αναδει-κνύει μία μείωση συνολικού ελλείμματος της τάξεως 94,37% :

  2004

       -157.426,63 Ευρώ

  2005

         – 8.858,92 Ευρώ

  Mείωση επί %

                      94,37 %

 • Το ποσό των 123.532,11 Ευρώ, ως αποτέλεσμα συνάρτησης των οικονομικών στοιχείων Απαιτήσεων, Ταμειακού Υπολοίπου και Υποχρεώσεων θα διατεθούν μεταξύ άλλων γα
  α) ανακαίνιση ξενοδοχειακού εξοπλισμού,
  β) ενίσχυση συνεργείου καθαριότητας κτιρίων,
  γ) μελέτες υποδομών,
  δ) επικουρικό ανθρώπινο δυναμικό κ.α.

Επίλογος

Βούλησή μας, η περάτωση όλων εκείνων των διαχειριστικών επιχειρησιακών σχεδίων και πρωτοβουλιών για την παροχή σύγχρονων Υπηρεσιών Υγείας σε ένα ασφαλές εργασιακό πλαίσιο, ως στοιχείο αναγνωρισιμότητας και προσφοράς στον Πολίτη». Βέβαιος για τη συνέχεια.

Πάντοτε στη διάθεσή σας.

Μ τιμή,

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 Διοικητής – Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Print Friendly, PDF & Email

Από manos