Διαδίκτυο Ο Δήμος Ιεράπετρας παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και προσπαθώντας να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους συνδημότες μας, έχει υποβάλει προτάσεις στα πλαίσια του ΠΕΠ Κρήτης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας που έχουν ήδη εγκριθεί.
 
Η δημιουγία Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών στο δήμο Ιεράπετρας
 
Με το συγκεκριμένο έργο θα κατασκευαστεί δίκτυο οπτικών ινών με το οποίο θα συνδεθούν όλα τα δημόσια κτίρια που βρίσκονται στην πόλη μας, όπως το Δημαρχείο, η ΔΕΥΑΙ, η Συνεδριακή Αίθουσα, οι Δημοτικοί Χώροι Αθλησης, τα Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια, το ΤΕΙ (Παράρτημα Ιεράπετρας), το ΙΚΑ, η ΔΟΥ, το Νοσοκομείο, οι Υπηρεσίες της Νομ/κης Αυτ/σης Λασιθίου.
 
Με το έργο αυτό δημιουργούνται οι απαραίτητες τηλεπικοινωνιακές υποδομές για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών και για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του τόπου τα επόμενα χρόνια.
 
Είναι ένα έργο που συμβάλει στην εξυπηρέτηση του πολίτη από τις δημόσιες υπηρεσίες της πόλης και βελτιώνει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα σχολεία.
 
Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του δικτύου θα συνταχθεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης Μελέτη Επιχειρηματικό σχέδιο εκμετάλλευσης – αξιοποίησης του δικτύου οπτικών ινών, αναφορικά με την υιοθέτηση, χρήση και παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 360.000 € και δημοπρατείται από το δήμο στις 15 Σεπτεμβρίου.
 
Η δημιουργία Κέντρου πρόσβασης στο διαδίκτυο
 
Στο Δημοτικό Κτίριο της οδού Φωνιαδάκη θα κατασκευαστεί Κέντρο πρόσβασης στο διαδίκτυο. Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην προμήθεια 18 Η/Υ και του απαραίτητου δικτακού εξοπλισμού, από τα οποία θα παρέχεται δωρεάν πρόσβασης στο internet στους δημότες μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 34.930€ και η σχετική προμήθεια δημοπρατήθηκε από το δήμο στις 9 Αυγούστου.
 
Η προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού και η επέκταση του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών του Δήμου Ιεράπετρας.
 
Αντικείμενο της πράξης αυτής είναι η η δημιουργία δικτυακής πύλης (portal) του δήμου Ιεράπετρας υψηλών προδιαγραφών. Στη συγκεκριμένη δικτυακή πύλη θα καταχωρηθούν ιστορικές, λαογραφικές και τουριστικές πληροφορίες και θα γίνει προβολή του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
 
Η δικτυακή πύλη θα παρέχει, επίσης, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και οι πολίτες θα μπορούν να ζητούν και να λαμβάνουν μέσω διαδικτύου πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου μας, καθώς και να υποβάλουν αιτήσεις και να λαμβάνουν τις απαντήσεις τους ηλεκτρονικά.
 
Θα αποτελεί πηγή ενημέρωσης των κατοίκων της περιοχής και κάθε ενδιαφερομένου, αφού θα υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρούνται οι δραστηριότητες του δήμου, που αφορούν την κοινωνική μέριμνα, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και άλλους δήμους.
 
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 115.000 € και περιλαμβάνει την κατασκευή του portal, καθώς και τον αναγκαίο εξοπλισμό.
 
 Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου επεξεργάζεται τεχνικές προδιαγραφές τη Μελέτης και τους όρους της διακήρυξης και το έργο εκτιμάται ότι θα δημοπρατηθεί τον προσεχή Οκτώβριο.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: