που προκαλεί όλη αυτή τη ζημιά!

Το περίφημο εισαγόμενο έντομο

Σε σχέση με το έντομο Rhynchophorus ferrugineus (ρυγχοφόρος των φοινικοειδών) που προσβάλει τα φοινικοειδή ο Νομάρχης Λασιθίου Σήφης Αναστασάκης αποφάσισε τα παρακάτω:

Α) Ορίζουμε τις ζώνες:
Την περιοχή που καλύπτει η Κοινότητα Βραχασίου (Βραχάσι, Σίσι, Μίλατος) σαν μολυσμένη ζώνη. Την περιοχή, που ορίζεται από τα όρια της παραπάνω Κοινότητας και πλάτους 10 χιλιομέτρων προς την ενδοχώρα, σαν ζώνη απομόνωσης.

Σκοπός της παραπάνω οριοθέτησης είναι η αποφυγή της εξάπλωσης του επιβλαβούς εντόμου στις μη προσβλημένες περιοχές και οπωσδήποτε η προστασία του Φοινικοδάσους Βαΐου,

Β) Στη ζώνη προσβολής οι κάτοχοι των προσβεβλημένων φυτών θα πρέπει:
να γνωστοποιούν άμεσα στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης κάθε περιστατικό προσβολής (ενέργεια που θα πρέπει να γίνεται οποιοδήποτε σημείο του νομού κι αν παρουσιαστεί προσβολή). υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας να κόβουν, να τεμαχίζουν και στη συνέχεια να καίνε άμεσα τα ασθενή φυτά, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα, ώστε να αποφευχθεί η διασπορά των διαφόρων μορφών του εντόμου στον περιβάλλοντα χώρο. σε περίπτωση που η καύση δεν ενδείκνυται, τα τεμαχισμένα ή ολόκληρα τα φυτά, να μεταφέρονται μέσα σε κλειστούς περιέκτες (π.χ. κοντέινερ) ή να καλύπτονται με δίκτυ διαμέτρου οπής ≤1mm και να θάβονται σε βάθος ≥ 2 μέτρων. Οι χώροι αυτοί θα εγκρίνονται από την αρμόδια Υπηρεσία.

Και στις δύο παραπάνω ζώνες:
1. απαγορεύεται η διακίνηση φοινικοειδών προς άλλες περιοχές.
2. η διακίνηση των παραπάνω φυτών θα γίνεται μετά από έγκριση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού ακολουθηθεί η διαδικασία: α) τα φυτά να είναι για δύο έτη πριν την μετακίνηση τους τοποθετημένα σε χώρο με πλήρη φυσική προστασία (δικτυοκήπια με οπές ≤1mm, με διπλές εισόδους και φερομονικές παγίδες) β) κατά τις επίσημες επιθεωρήσεις που θα διενεργούνται τουλάχιστον κάθε 3 μήνες να μην έχουν παρατηρηθεί ενδείξεις παρουσίας του εντόμου και γ) να συνοδεύονται απαραίτητα από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο (όπως ισχύει εξάλλου για όλες τις περιοχές).

Γ) Απαγορεύεται η τοποθέτηση παγίδων (φερομόνης- καϊρομόνης) σε περιοχές όπου δεν έχει διαπιστωθεί η παρουσία του Rhynchophorus ferrugineus (ρυγχοφόρος των φοινικοειδών), επειδή προσελκύουν το έντομο.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: