Αφίσσα της ημερίδαςΗ Περιφέρεια Κρήτης, στα πλαίσια εγκεκριμένου Κοινοτικού Προγράμματος Life-Environment, έχει αναλάβει να οργανώσει Σύστημα Χωριστής Συλλογής και Ανακύκλωσης ειδικών αποβλήτων (μπαταρίες, συσσωρευτές μολύβδου) που παράγονται, διακινούνται ή χρησιμοποιούνται στην Κρήτη.

Κατά την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος σχεδιάσθηκε το σύστημα της Κρήτης ΣΕΔΙΣ-Κ (Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Κρήτης), υποβλήθηκε στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ ο σχετικός φάκελος και ήδη έχει υπογραφεί η Υπουργική Απόφαση. Αναμένεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Το ΣΕΔΙΣ-Κ, με βάση την κείμενη νομοθεσία, έγινε με τη συμμετοχή των εισαγωγέων συσσωρευτών Κρήτης και του ανακυκλωτή συσσωρευτών στην Κρήτη και είναι το οναδικό Περιφερειακό Σύστημα στην Ελλάδα.

Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων φορητών ηλεκτρικών στηλών γίνεται σε συνεργασία με τον ΕΣΔΑΚ (Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης) και τον ΑΦΗΣ (Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών – Πανελλήνιο Αδειοδοτμένο Σύστημα).

Κατά τους προηγούμενους μήνες, έχει αρχίσει η πιλοτική λειτουργία διαχείρισης των αποβλήτων αυτών στην Κρήτη ενώ στις 15 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο στο ξενοδοχείο Ατλαντίς συνέδριο με θέμα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα του Προγράμματος. Θα παρουσιασθεί επίσης ένας Οδηγός Καλής Πρακτικής για τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών, ο οποίος θα διανεμηθεί και μέσω διαδικτύου από τον ιστοτόπο της Περιφέρειας Κρήτης για την καλύτερη διάδοση της εμπειρίας από το Πρόγραμμα LIFE και την ευαισθητοποίηση του κοινού, γενικότερα. Το πρόγραμμα επίσης στηρίζουν η Ένωση Εισαγωγέων Συσσωρευτών, οι Σύλλογοι Ηλεκτρολόγων Κρήτης, Μηχανικών Αυτοκινήτων, ο Ανακυκλωτής Συσσωρευτών Κρήτης κ.ά.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου έχει ως εξής:
Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2006
09:00 Εγγραφές
09:30 Χαιρετισμός από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης και από εκπροσώπους φορέων
09:45 Ευρωπαϊκές δράσεις ποστασίας περιβάλλοντος – Το πρόγραμμα LIFE, Δρ. Γεωργία Βαλαόρας, Εκπρόσωπος της Ε.Ε 10:15 Εθνική πολιτική ανακύκλωσης συσκευασιών και άλλων προϊόντων, κ. Αδ. Σκορδίλης, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
10:45 Εισαγωγή στο έργο LIFE – Green Batteries. Δρ. Κων/νος Στραταριδάκης, Συντονιστής έργου, Περιφέρεια Κρήτης
11:15 Παρουσίαση του ΕΣΔΑΚ – Τοπικός φορέας διαχείρισης απορριμμάτων, κα. Ιωάννα Γιακουμάκη, Εκπρόσωπος ΕΣΔΑΚ.
11:30 Συζήτηση
12:00 Διάλειμμα για καφέ.
12:30 Ανακύκλωση μπαταριών και συσσωρευτών – Η Ευρωπαϊκή εμπειρία, Καθ. Κ. Δ. Ασημακόπουλος, Πανεπιστήμιο Αθηνών
12:45 Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών στην Ελλάδα, κ. Ηλίας Ορδόλης, Α.Φ.Η.Σ ΑΕ
13:00 LIFE – Green Batteries: Οδηγός βέλτιστης πρακτικής, Δρ. Αργυρώ Λαγούδη, TERRANOVA LtD,
13:30 Παρουσίαση ιστοσελίδας LIFE – Green Batteries, Δρ. Κων/νος Στραταριδάκης, Συντονιστής έργου, Περιφέρεια Κρήτης
13:45 Συζήτηση – Συμπεράσματα
15:00 Γεύμα (Ξενοδοχείο ATLANTIS)

Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2006
10:00 Επίσκεψη σε ηλεκτρολογείο – επίδειξη του τρόπου συλλογής συσσωρευτών και της μεταφοράς τους στη μονάδα ανακύκλωσης
14:00 Γεύμα
16:00 Επιστροφή στο Ξενοδοχείο

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: