ΦράγμαΟ Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Μπασιάκος μετά από συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Σεραφείμ Τσόκα και τον Ειδικό Γραμματέα ΓΆ ΚΠΣ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, σχετικά με την πορεία των μεγάλων Δημοσίων Έργων (εγγειοβελτιωτικών, λιμνοδεξαμενών, αρδευτιών έργων) της Κρήτης αρμοδιότητας του, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1) «Φράγμα Φανερωμένης Μεσσαράς Ν. Ηρακλείου» Το έργο είναι ενταγμένο στο Π.Ε.Π. Κρήτης (ΓΆ ΚΠΣ). Πρόκειται για την κατασκευή χωμάτινου φράγματος μεγίστου ύψους από τη θεμελίωση 75μ. και πλάτους στέψης 8 μ, ταμιευτήρα χωρητικότητας 19.760.000 m3 νερού. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2005. Έχει συντελεστεί και η προσωρινή παραλαβή του. Το συνολικό κόστος της εργολαβίας ανήλθε στα 30.764.712,35 ευρώ.
2) «Κατασκευή αγωγο σύνδεσης και αρδευτικών Δικτύων του Φράγματος Φανερωμένης Μεσσαράς με τα δίκτυα άρδευσης» : Στις 10-1-2006 εκδόθηκε η απόφαση ένταξης του εν λόγω έργου στο Τομεακό Πρόγραμμα του ΓΆ ΚΠΣ του ΥΠΑΑΤ με ολικό προϋπολογισμό 27.826.250,00 Ευρώ. Το έργο συνοπτικά περιλαμβάνει την κατασκευή των έργων για την ενίσχυση των αρδευτικών ζωνών Α , Β και Γ της περιοχής Μεσσαράς συνολικής καλλιεργήσιμης έκτασης 30.000 στρεμμάτων, στο ΝΔ τμήμα του νομού Ηρακλείου Κρήτης με την αξιοποίηση των νερών του φράγματος Φανερωμένης. Τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν τόσο τους αγωγούς μεταφοράς ή διανομής του νερού (εσωτερικά ή εξωτερικά δίκτυα), όσο και τα λοιπά έργα λειτουργίας και ρύθμισης ( δεξαμενές, αντλιοστάσια, κλπ). Παράλληλα προβλέπεται η τροφοδότηση των περιοχών Σκουρβούλων, Γαλιάς, Βόρων Φανερωμένης και Τυμπακίου συνολικής καλλιεργήσιμης έκτασης 12.000 στρεμμάτων. Η έγκριση της μελέτης θα γίνει το Σεπτέμβριο του 2006 και η δημοπράτηση του έργου προβλέπεται να γίνει εντός του 2006.
3) «Αξιοποίηση ταμιευτήρα Ινίου-Μαχαίρα Ν. Ηρακλείου» Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 7.649.873,89¤ και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκώβριο του 2006.
4) «Κατασκευή Φράγματος Πλακιώτισσας Ν. Ηρακλείου» Έχει εγκριθεί η αναμορφωμένη μελέτη Προϋπολογισμού 27.000.000,00Ευρώ και ετοιμάζονται τα τεύχη δημοπράτησης. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Τομεακό Πρόγραμμα του ΓΆ Κ.Π.Σ. του ΥΠΑΑΤ Η δημοπράτηση του έργου προβλέπεται εντός του 2006.
5) Εκπονείται η «Μελέτη αρδευτικού δικτύου φράγματος Δ.Δ. Πανοράματος Ν. Ηρακλείου», ολικού προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ. Η υπόψη μελέτη αφορά την κατασκευή κλειστού σωληνωτού δικτύου που θα αξιοποιήσει κυρίως τα νερά του φράγματος Αμουργελλών του Δ.Δ. Πανοράματος του Δήμου Αρκαλοχωρίου του Ν. Ηρακλείου, με σκοπό την άρδευση περίπου 8.000 στρ. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και ελέγχεται από τη Δ/νση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών.
6) Αλιευτικά έργα Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας ΕΠΑΛ του ΓΆ ΚΠΣ του ΥΠΑΑΤ είναι ενταγμένη η χρηματοδότηση του έργου «Αλιευτικό Καταφύγιο Λέντα Νομού Ηρακλείου » προϋπολογισμού 3.233.600,00 Ευρώ και δυναμικότητας 85 σκαφών. Το έργο βρίσκεται σε φάση αποπεράτωσης υπολείπονται κυρίως οι εργασίες επίστρωσης των χερσαίων χώρων πίσω από τα κρηπιδώματα. Το έργο προβλέπεται να αποπερατωθεί εντός του 2006.

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ
1) Εκπονείται η μελέτη «Κοστολόγηση του αρδευτικού νερού στον Κάμπο Χανίων» δαπάνης 325.000¤ η οποία είναι ενταγμένη στο ΓΆ ΚΠΣ (ΕΠΑΑ-ΑΥ Μέτρο 6.2 ). Χρονική διάρκεια εκπόνησης της μελέτης είναι 24 μήνες. Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης αφορά την ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος αναλόγως των τοπικών συνθηκών, με την κατάλληλη συμβολή των διαφόρων πηγών υδροδότησης και χρήσεων ύδατος στην υπό μελέτη περιοχή και προτείνει πολιτικές τιμολόγησης του αρδευτικού νερού για την βέλτιστη αξιοποίησή του προς όφελος των καλλιεργητών
2) Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2000-2006 ολοκληρώθηκαν τα έργα: Βελτίωση υποδομών αλιευτικού καταφυγίου Γεωργιούπολης Χανίων, Προϋπολογισμού 260.000,00 Ευρώ και Εγκαταστάσεις αλιευτικού καταφυγίου Κολυμβαρίου Χανίων, προϋπολογισμού 575.000,00 Ευρώ Παράλληλα εκτελούνται κανονικά τα έργα : α) Εξοπλισμός αλιευτικών λιμένων Νομού Χανίων, προϋπολογισμού 1.491.000,00 Ευρώ και β) Βελτίωση λιμενικών υποδομών αλιευτικού λιμενίσκου Παλαιοχώρας Ν. Χανίων, προϋπολογισμού 586.000,00 Ευρώ.
3) Νέα έργα: α)Λιμνοδεξαμενή Έλους Ν. Χανίων, προϋπολογισμού 4.000.000 Ευρώ, χωρητικότητας 300.000 κυβικών νερού και β) Λιμνοδεξαμενή και δίκτυα Ομαλού, προϋπολογισμού 6.500.000,00 Ευρώ, χωρητικότητας 1.500.000 κυβ. μέτρων Οι τεχνικές μελέτες εκπονήθηκαν από τον ΟΑΔΥΚ και θα εγκριθούν ντός του Σεπτεμβρίου του 2006. Συντάσσονται τα τεχνικά δελτία στα πλαίσια του ΓΆ ΚΠΣ. και τα τεύχη δημοπράτησης προκειμένου να δημοπρατηθούν εντός του 2006

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑ του ΓΆ ΚΠΣ του Υπουργείου μας εντάχθηκε στις 28-9-2005 το έργο «Αλιευτικό Καταφύγιο Πλακιά Δήμου Φοίνικα Ν. Ρεθύμνης» με προϋπολογισμό 4.633.000,00 Ευρώ και Τελικό Δικαιούχο την Περιφέρεια Κρήτης. Αφορά τη δημιουργία αλιευτικού καταφύγιου χωρητικότητας 70 αλιευτικών σκαφών με αδιάκοπη χρήση καθ όλη τη διάρκεια του έτους και περλαμβάνει προσήνεμο μόλο μήκους 150 μέτρων, υπήνεμο μόλο μήκους 80 μέτρων, κρηπιδώματα και τα απαραίτητα χερσαία έργα εξυπηρέτησης. Το έργο έχει λάβει προέγκριση Δημοπράτησης από το ΕΠΑΛ στις 5-1-2006 και εδόθη εντολή στην Περιφέρεια Κρήτης η συνέχιση των διαδικασιών υλοποίησης του. Ήδη υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο για την κατασκευή του έργου.

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
1) Υλοποιούμε το έργο: «Λιμνοδεξαμενή περιοχής Ζού Δήμου Σητείας Ν Λασιθίου». Τα έργο εντάχθηκε στο τομεακό πρόγραμμα του ΓΆ ΚΠΣ του ΥΠΑΑΤ με την 4863/21-6-2006 Απόφαση έταξης με συνολικό προϋπολογισμό 6.288.000 ευρώ. Η δημοπράτηση του έργου κατασκευής της Λιμνοδεξαμενής έγινε στις 21 Αυγούστου 2006 με προϋπολογισμό 5.593.000,00 Ευρώ. Ο προσυμβατικός έλεγχος προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του Οκτωβρίου 2006 και θα ακολουθήσει η υπογραφή σύμβασης με το ανάδοχο. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 20 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Πρόκειται για την κατασκευή Λιμνοδεξαμενής χωρητικότητας 275.000 κυβικών μέτρων νερού από τα περισσεύματα της πηγής Ζού και του χειμάρρου Πατελή του Δήμου Σητείας.
2) Έχει εκπονηθεί και εκριθεί στο τέλος 2005 η προμελέτη του φράγματος Λίθινων χωρητικότητας 300.000 κυβικών μέτρων νερού και εκπονείται η οριστική μελέτη προϋπολογισμού 630.000,00 Ευρώ. Υλοποιείται παράλληλα η Περιβαλλοντική Μελέτη που αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος 2006.

Σχετικά με την πορεία των Δημοσίων Έργων στην Κρήτη στα πλαίσια του Αξονα 7 (ΟΠΑΑΧ) μετά την 7η Μαρτίου 2004 και μέχρι σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη 141 Δημόσια Έργα με τελικούς δικαιούχους τους Δήμους της Κρήτης και συνολικό Προϋπολογισμό 34.819.069,00 Ευρώ. Στην τελευταία προκήρυξη έχουν εγκριθεί 32 Έργα συνολικού προϋπολογισμού 9.920.179,00 Ευρώ. Τα έργα βρίσκονται στη φάση δημοπράτησης.
Και οι 4 Ομάδες Τοπικής Δράσης του νησιού στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader+ υλοποιούν έργα συνολικού προϋπολογισμού 40.389.558,00 Ευρώ που αντιστοιχεί σε Δημόσια Δαπάνη 27.350.000,00 Ευρώ. Λόγω του ικανοποιητικού βαθμού απορρόφησης των πιστώσεων στα πλαίσια της κατανομής πρόσθετων πόρων με την 3853/31-7-2006 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατανεμήθηκαν πρόσθετες πιστώσεις Δημοσίων Έργων ως εξής: • Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε. 2.400.000,00 Ευρώ ΟΑΔΥΚ 40.000,00 Ευρώ • ΑΚΟΜΜ Α.Ε. 1.200.000,00 Ευρώ • Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Ε 600.000,00 Ευρώ»

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου.

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: