Βουλευτής Ηρακλείου, Βαγγελιώ ΣχοιναράκηΣτην παρέμβαση της Βουλευτή ν. Ηρακλείου κ. Ευαγγελίας Σχοιναράκη-Ηλιάκη σχετικά με τη συνέχιση των Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής απάντησαν τα Υπουργεία Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών.

Συγκεκριμένα οι απαντήσεις αναφέρουν:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Υπ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σε απάντηση της υπ αριθμ. 1791/5-9-2005 Ερώτησης, που κατέθεσε η βουλευτής κα. Ε. Σχοιαράκη-Ηλιάκη, αναφορικά με τη συνέχιση της λειτουργίας προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα «Βοήθεια στο Σπίτι», «Κοινωνική Μέριμνα», ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Γραφείων Κοινωνικών Υποστηρίκτικών Υπηρεσιών κ.λ.π.). τα οποία υλοποιούνται έσω φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Δημοτικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), σας γνωρίζουμε ότι ο συντονισμός, η υποστήριξη και η παρακολούθηση της εξέλιξης (επεξεργασία και εκπόνηση θεσμικού πλαισίου εφαρμογής, εισηγήσεις, γνωμοδοτήσεις, προτάσεις, οδηγίες, τυποποίηση διαδικασιών κ.ά.) των παρεμβάσεων του ΕΚΤ που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, αποτελεί αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ), τς Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και ¶λλων Πόρων, του συνερωτώμενου Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι οι πιστώσεις που χορηγούνται από το Υπουργείο μας σε όλους τους ΟΤΑ της Χώρας, κατά την κείμενη νομοθεσία, πρέρχονται:

” Από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και την ΓΑΤΑ, και διατίθενται στους ανωτέρω κατόπιν πρότασης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ), αναφορικά με τα κριτήρια και τη διαδικασία κατανομής τους καθώς και
” Από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» κατόπιν γνώμης της ΚΕΔΚΕ και σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο μας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και σε ό,τι αφορά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
Στο πλαίσιο του Β’ ΚΠΣ από το Ε.Π. «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και Προώθηση στην Απασχόληση» του υπ. Εργασίας και & Κοινωνικών Ασφαλίσεων χρηματοδοτήθηκε η δημιουργία και λειτουργία Δομών Κοινωνικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Μέριμνας.
Στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ αποφασίσθηκε η συνέχιση της χρηματοδότησης των εν λόγω δομών για δύο έτη μέσω του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στο Μέτρο 5.2 “Στήριξη της λειτουργίας και της ποιοτικής αναβάθμισης των μονάδων και υπηρεσιών εξυπηρέτησης παιδιών, ηλικιωμένων, και λοιπών πληθυσμιακών ομάδων που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας”, του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Η χρηματοδότηση αυτή για τις περισσότερες δομές ολοκληρώθηκε στα μέσα του προηγούμενου έτους – Ιούνιος 2004.
Η καθυστέρηση που παρουσιάστηκε στη συνέχιση της χρηματοδότησης της λειτουργίας των δομών εξυπηρέτησης βρεφών, νηπίων παιδιών, ηλικιωμένων και λοιπών πληθυσμιακών ομάδων που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας (δηλαδή βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, Κένρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Αναπηρίες – ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ -, δομές Κοινωνικής Μέριμνας -βοήθεια στο σπίτι, κέντρα ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων), οφείλεται κυρίως:
” στην αναμονή της έγκρισης του αναθεωρημένου Ε.Π. “Απασχόληση και Επαγγελματκή Κατάρτιση” (αρ. απόφασης 0(2004)5336/16.12.04).
” στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης των τροποποιημένων Τεχνικών Δελτίων Έργων/Υποέργων που αφορούσαν αυτές τις εν λόγω δομές (οι περισσότερες εγκρίσεις στάλθηκαν στους Τελικούς Δικαιούχους στις 07.03.2005)
” στην εγγραφή πράξεων που αφορούν τη χρηματοδότηση της λειτουργίας δομών για τα έτη 2004-2006 στο Πρόγραμμα Δημοσίίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 034/3 του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας). Με το υπ. αρ, πρωτ. 161871/18.04.05 έγγραφο η Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αιτήθηκε την εγγραφή πράξεων που αφορούν τη χρηματοδότηση της λειτουργίας δομών για τα έτη 2004-2006) στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2005 (ΣΑΕ 034/3) εντάχθηκαν 624 έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.568.663.681,36 ευρώ, πιστώσεις 588.784.518,92 ευρώ και εγκεκριμένο όριο πληρωμών ύψους 212.000.000,00 ευρώ για το τρέχον έτος.

Η κατανομή των πιστώσεων στα επιμέρους έργα, η οποία εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, έχει ολοκληρωθεί, ενώ επίσης έχει ολοκληρωθεί και η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων φορέων από την Τράπεζα της Ελλάδας.
Ήδη έχει ξεκινήσει η καταβολή των πληρωμών στους Τελικούς Δικαιούχους, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο προσεχές διάστημα, ανάλογα με το ρυθμό υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων από του Τελικούς Δικαιούχους και την παραλαβή της επιταγής τους.
Όσον αφορά στις δομές Κοινωνικής Φροντίδας και Μέριμνας η χρηματοδότηση των οποίων εντάσσεται στις δράσεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Κρήτης σας γνωστοποιούμε ότι οι υπηρεσίες μας, σε συνεργασία με το υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας/ επεξεργάζονται πρόταση συνέχισης της χρηματοδότησης των δομών των ΠΕΠ εν όψει της νέας αναθεώρησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων και κατόπιν εγκρίσεως από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ.
Όσον αφορά στα Γαφεία κοινωνικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σας γνωστοποιούμε ότι η χρηματοδότηση τους από το ΕΠ Υγεία- Πρόνοια προβλέπεται για 2 έτη. Για ενδεχόμενη παράταση της χρηματοδότησης τους, πλέον αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνερωτόμενο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos