Ευάγγελος ΜπασιάκοςΠραγματοποιήθηκε τη Τρίτη (17/1) σύσκεψη υπό τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο Μπασιάκο με τους Γενικούς Γρμματείς των 13 Περιφερειών της χώρας στην οποία συμμετείχαν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλ. Κοντός, οι Γενικοί Γραμματείς του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α κ. Αθ. Βεζυργιάννης και του Υπουργείου Α.Α. & Τ. κ. Κ. Σκιαδάς και υπηρεσιακοί παράγοντες, σχετικά με το συντονισμό των περιφερειακών υπηρεσιών και την παροχή συνδρομής στις αρμόδιες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της γρίπης των πτηνών.

Ειδικότερα επισημάνθηκε η συστηματική προσπάθεια που καταβάλλεται τα δύο τελευταία χρόνια με την επίσπευση των διαδικασιών για την πλήρωση κενών θέσεων κτηνιάτρων και λοιπών ειδικοτήτων, με δεδομένο ότι οι διαδικασίες αυτές είχαν παγώσει από το 1994.
Έτσι εκτός από τους ήδη υπηρετούντες σε μόνιμες θέσεις Κτηνιάτρους και Τεχνολόγους Ζωικής Παραγωγής καθώς και από όσους θα προσληφθούν τις προσεχείς εβδομάδες ο Υπουργός αναφέρθηκε εξειδικευμένα με αριθμητικά στοιχεία σε κάθε Νομ. Αυτοδιοίκηση διευκρινίζοντας:

  • Τη δυνατότητα πρόσληψης από τις Ν. Α χωρίς καμμία άλλη έγκριση προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα και με την με αριθμ. 194/11-01-2006 εγκύκλιο του Υφυπουργού ΥΠΕΔΔΑ κ. Αθ. Νάκου.
  • Ότι με την με αριθμ. 304069/16-9-05 απόφαση του Γεν. Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ κατανεμήθηκε προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έως 8 μηνών.
  • Ότι με την με αριθμ. 310761/16-3-05 ΚΥΑ των Υπουργών ΥΠΕΣΔΔΑ και ΥΠΑΑΤ κατανεμήθηκε προσωπικό (κτηνίατροι) ιδιωτικού δικαίου διάρκειας ενός έτους για λόγους πρακτικής άσκησης.
  • Ότι με την αριθμ. 321873/8-11-05 απόφαση του Γεν. Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ κατανεμήθηκε προσωπικό (κτηνίατροι, χειριστές Η/Υ, εργάτες) ιδιωτικού δικαίου διάρκεας 8 μηνών .
  • Ότι μετά την με αριθμ. 248263/9-1-06 αίτησή μας στο ΥΠΕΣΔΔΑ και στο Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η πρόσληψη 200 επιπλέον υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων διάρκειας 8 μηνών για τις Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι οποίοι κατανεμήθηκαν ήδη στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
  • Ότι εξασφαλίστηκε η διάθεση από το Υπουργείο Εθνικής ¶μυνας στρατιωτικού προσωπικού 200 περίπου ατόμων (κτηνίατροι και τεχνολόγοι ζωικής παραγωγής) για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών που κατανεμήθηκαν ήδη σε 27 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις υψηλής προτεραιότητας και λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόσληψης απ΄ τον ζητούμενο αριθμό κτηνιάτρων.
  • Είναι αυτονόητο ότι για την εφαρμογή των προβλεπόμενων στο Σχέδιο Επείγουσας Επέμβασης μέτρων, μπορούν να διατεθούν υπάλληλοι της Ν.Α και άλλων υπηρεσιών όπως και της Τ.Α. καθώς και υπάλληλοι άλλων ειδικοτήτων για δραστηριότητες που δεν απαιτείται απαραίτητα η παρουσία κτηνιάτρων.
  • Τίθεται στη διάθεση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών προσωπικό και μέσα το ΕΦΕΤ.
  • Ότι εγκρίθηκαν πιστώσεις για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν από πρόσθετη απασχόληση του προσωπικού των Τοπικών Κέντρων Επείγουσας Ανάγκης κάθε Ν.Α., πέραν του κανονικού ωραίου, καθώς και αποπληρωμή των δεδουλευμένων των υπαλλήλων της Δ/νσης Κτηνιατρικής των τελευταίων μηνών του 2005.
  • Ότι εγκρίθηκαν πιστώσεις ύψους 1 εκ. ευρώ για την άμεση προμήθεια των απαραίτητων εφοδίων και υλικών, οι οποίες κατανεμήθηκαν ήδη στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

Παρασχέθηκαν, επίσης, διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Σχεδίου Επείγουσας Επέμβασης (Δράσης) της Ε.Ε. για τη Γρίπη των Πτηνών στη χώρα μας, στο οποίο περιγράφονται όλες οι Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στις οποίες έχουν συγκροτηθεί τα Τοπικά Κέντρα Επείγουσας Ανάγκης που λειτουργούν στα πλαίσια των παραπάνω Διευθύνσεων.

Οι αρμοδιότητες των Κέντρων αυτών περιλαμβάνουν:
i. Τον έλεγχο και τη σωστή εφαρμογή από τις οικίες Δ/νσεις Κτηνιατρικής των ληφθέντων από τη πολιτεία μέτρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ένταση και επέκταση των μέτρων επιτήρησης, ελέγχου και βιοασφάλειας από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Προτεραιότητα δίνεται στους περιορισμούς των οικόσιτων και των ελευθέρας βοσκής πουλερικών ιδίως των παραμεθόριων περιοχών και όσων βρίσκονται κοντά σε υδροβιότοπους.
ii. Την ανάπτυξη και διατήρηση συνεργασίας με τις τοπικές αρχές (αστυνομικές, τελωνειακές, δημοτικές, υγειονομικές κλπ.) και τις οργανώσεις των παραγωγών.
iii. Τον καθημερινό έλεγχο της κατάστασης επάρκειας των υλικών και λοιπών μέσων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της νόσου.
iv. Τη διοργάνωση ενημερωτικν σεμιναρίων με τις οργανώσεις των παραγωγών, κυνηγών και εκπροσώπων των τοπικών αρχών για την εξέλιξη των ενεργειών, την επικινδυνότητα της νόσου και για τα μέτρα που είναι αναγκαίο να ληφθούν. Καθώς και για τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.
v. Τη γενικότερη τοπική ενημέρωση του οινού με οδηγίες για τις επιβαλλόμενες ενέργειες.
vi. Την εφαρμογή των προβλεπόμενων στο Σχέδιο Επείγουσας Επέμβασης μέτρων επί υποψίας και επιβεβαίωσης.

Ο κ. Μπασιάκος ζήτησε από του Γενικούς Γραμματείς να συνδράμουν και να παράσουν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις κάθε αναγκαία βοήθεια για τον καλλίτερο συντονισμό στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Είχαμε μια εποικοδομητική συζήτηση, εκτιμήσαμε την κατάσταση και διαπιστώσαμε στη σύσκεψη ότι έχουν καλυφθεί πολλές κενές θέσεις προσωπικού το τελευταίο διάστημα, με δεδομένο ότι από το 1994 έχουν παγώσει οι διαδικασίες προσλήψεων κτηνιάτρων και γενικότερα άλλων εδικοτήτων γεωτεχνικών. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις έχουν εφοδιαστεί με το απαραίτητο υλικό και τα μέσα και θεωρώ ότι η χώρα είναι πλήρως εξοπλισμένη και θωρακισμένη για να αντιμετωπίσει το όποιο ενδεχόμενο. Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα που προβλέπονται από το Σχέδιο Επείγουσας Επέμβασης της Ε.Ε. και θα είμαστε σε στενή παρακολούθηση του φαινομένου αλλά και θα έχουμε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που στην εποπτεία τους υπάγονται οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της χώρας.»

(Δελτίο Τύπου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης)

Print Friendly, PDF & Email

Από manos