Σ.Ε.Τ.Ε.Στην προσπάθεια στατιστικής παρακολούθησης της τουριστικής κίνησης τα 2 κρισιμότερα μεγέθη είναι τα έσοδα και οι διανυκτερεύσεις. Τα έσοδα παρακολουθούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι διανυκτερεύσεις σε ξεοδοχεία και campings παρακολουθούνται από την ΕΣΥΕ. Διανυκτερεύσεις που πραγματοποιούνται σε άλλου είδους καταλύματα (βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κλπ) καθώς και διανυκτερεύσεις που πραγματοποιούνται σε κυκλικές κρουαζιέρες εντός Ελλάδος και σε σκάφη αναψυχής δεν παρακολουθούναι.

Συνεπώς, ως ενδεικτικό μέγεθος για την εξέλιξη της κίνησης χρησιμοποιούνται οι αφίξεις και ειδικότερα οι αεροπορικές αφίξεις στα διεθνή αεροδρόμια της χώρας μας που αποτελούν ένα αξιόπιστο μέγεθος και μέτρο σύγκρισης.

Σχετικά με την κίνηση του 2006: Ως προς τα έσοδα, η Τράπεζα της Ελλάδος σε πρόσφατη ανακοίνωσή της και για το διάστημα Ιαν. – Νοε. 2006 καταγράφει έσοδα 11.185,5 εκατ. Ευρώ, έναντι 10.605,5 του αντίστοιχου διαστήματος του 2005, ήτοι αύξηση 5,47%.

Ως προς τις αφίξεις, παρουσιάστηκε αύξηση 7,2% στο δάστημα Ιαν. – Νοε. 2006 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2005 (βλ. Δελτίο Τύπου ΣΕΤΕ – 14.12.06, εκτίμηση βασισμένη σε στοιχεία της ΥΠΑ). Η αύξηση αυτή κατεγράφη στα 12 κυριότερα διεθνή αεροδρόμια της χώρας που αντιστοιχούν περίπου στο 93% του συνόλου των αεροπορικών αφίξεων και στο 76% των συνολικών διεθνών αφίξεων στη χώρα μας. Η αύξηση αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα και ισόποση αύξηση των διανυκτερεύσεων.

Ο ΣΕΤΕ έχει επισημάνει επανειλημμένα την ελλιπή στατιστική παρακολούθηση των βασικών μεγεθών της τουριστικής οικονομίας στη χώρα μα. Στο γενικότερο πλαίσιο της επιστημονικής υποστήριξης της τουριστικής οικονομίας, ο ΣΕΤΕ έχει προτείνει την εισαγωγή των Δορυφόρων Λογαριασμών του Τουρισμού ως του καταλληλότερου τρόπου καταγραφής και παρακολούθησης της τουριστικής οικονομίας και της διασύνδεσης αυτής με τν εθνική οικονομία συνολικά.

Η δημιουργία του Δορυφόρου Λογαριασμού του Τουρισμού, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και η ολοκλήρωση της οποίας πρέπει να επιταχυνθεί, εντασσόμενη παράλληλα σε ένα ευρύτερο σύστημα επιστημονικής υποστήριξης του τουρισμού στη χώρα μας, φενός μεν θα δώσει την πραγματική εικόνα για τις μεταβολές των τουριστικών μεγεθών, αφετέρου δε θα αποτρέψει αυθαίρετες εκτιμήσεις είτε προς τα επάνω, είτε προς τα κάτω.

Ο Σ.Ε.Τ.Ε. στο διαδίκτυο:

www.sete.gr

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: