Εξετάσεις Ξεκίνησε από  (30.1) από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η κατάθεση των δικαιολογητικών για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδου 2006. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση του Νομού καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη μία το μεσημέρι, ενώ θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν για τα επίπεδα Β2 «αλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Ιταλική, Γερμανική και Γαλλική.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στις αρμόδιες επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών των Διευθύνσεων ή Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αυτοπροσώπως ή μέσω του κηδεμόνα τους ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή με εκπρόσωπο α) εκπαιδευτικού φορέα, β) κέντρου ένων γλωσσών.
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά :
 • Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους
 • α. Ένα παράβολο δημοσίου των 50 ευρώ για το επίπεδο Β2 «καλή γνώση» από οποιαδήποτε εφορία
  β. Ένα παράβολο δημοσίου των 60 ευρώ για το επίπεδο Γ1 «πολύ καλή γνώση» από οποιαδήποτε εφορία
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας. 
 • Αίτηση που χορηγείται προς συμπλήρωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών, στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 • Πρόσφατη βεβαίωση, προκειμένου για την εξέταση υποψηφίων με ειδικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, σύμφωνα με την 120786/ΚΒ/ΦΕΚ1517/τ.Β΄/3-11-2005 Υ.Α.,
  α) από αρμόδια Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή (όσον αφορά τις παθήσεις) ή από Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή
  β) από Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία του Υπ. Υγείας που έχει πιστοποιηθεί από το Υπ.Ε.Π.Θ. (όσον αφορά τις μαθησιακές δυσκολίες).

 

Το πρόγραμμα εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας έχει ως εξής:

Σαββατοκύριακο 6-7 Μαίου 2006

 • Αγγλική γλώσσα
  ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 « ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ»:
  Σάββατο 6 Μαΐου 2006 Γραπτά (πρωί)
  Κυριακή 7 Μαΐου 2006 Προφορικά
  ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 «ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ»:
  Σάββατο 6 Μαΐου 2006 Προφορικά
  Κυριακή 7 Μαΐου 2006 Γραπτά (πρωί)

 • Ιταλική γλώσσα
  ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 « ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ»:
  Σάββατο 6 Μαΐου 2006 Γραπτά (απόγευμα)
  Κυριακή 7 Μαΐου 2006 Προφορικά
  ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 «ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ»:
  Σάββατο 6 Μαΐου 2006 Προφορικά
  Κυριακή 7 Μαΐου 2006 Γραπτά (απόγευμα)

Σαββατοκύριακο 13-14 Μαίου 2006

 • Γερμανική γλώσσα
  ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 « ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ»:
  Σάββατο 13 Μαΐου 2006 Γραπτά (πρωί)
  Κυριακή 14 Μαΐου 2006
  Προφορικά
  ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 «ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ»:
  Σάββατο 13 Μαΐου 2006 Προφορικά
  Κυριακή 14 Μαΐου 2006 Γραπτά (πρωί)
 • Γαλλική γλώσσα
  ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 « ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ»:
  Σάββατο 13 Μαΐου 2006 Γραπτά (απόγευμα)
  Κυριακή 14 Μαΐου 2006 Προφορικά
  ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 «ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ»: Σάββατο 13 Μαΐου 2006 Προφορικά
  Κυριακή 14 Μαΐου 2006 Γραπτά (απόγευμα)
γράφει η Βίκυ Αγγελοπούλου

Print Friendly, PDF & Email

Από manos