Δημόσια έργαΞεκινά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Οδικοί ¶ξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη», ο προγραμματισμός του οποίου αφορά 60 μελέτες νέων έργων, 8 από τις οπίες αφορούν την Κρήτη, προετοιμάζοντας έτσι τα νέα δημόσια έργα που αναμένεται -σύμφωνα πάντα με τον σχεδιασμό- να υλοποιηθούν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, βάση των σχετικών κατευθυντηρίων γραμμών.
Ο υπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιάς ανέφερε μεταξύ άλλων «Για πρώτη φορά στην Ελλάδα σχεδιάζεται και προωθείται ένα τόσο μεγάλο ενιαίο πρόγραμμα μελετών. Για πρώτη φορά γίνεται τόσο σωστή και έγκαιρη προετοιμασία των μεγάλων έργων που πρόκειται να κατασκευαστούν με εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.
 
Πρόκειται για 60 μελέτες οδικών, λιμενικών και έργων Μετρό, με τις οποίες θα ωριμάσουν έργα αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον 5 δις ευρώ, τα οποία έχουν ιεραρχηθεί ως έργα προτεραιότητας. Τ έργα αυτά αναφέρονται στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών, στο εθνικό δίκτυο μεταφορών και στις μεταξύ τους διασυνδέσεις.
 
Οι προτεινόμενες μελέτες θα προετοιμάσουν έργα, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη και τη συνοχή των Περιφερειών της χώρας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών, σε όλη την Ελλάδα, και την ενίσχυση της γεωπολιτικής σημασίας της χώρας.
 
Ταυτόχρονα, βέβαια, θα συμβάλλον και στην αύηση της παραγωγικότητας των επενδύσεων και του κεφαλαίου και την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Μακροπρόθεσμα, δηλαδή, τα έργα αυτά θα ενισχύσουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την πορεία της προς την πραγματική σύγκλιση».
 
 
Ο πίνακας που αφορά τα έργα στην Κρήτη:
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Δ’ ΚΠΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
 ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Ευρώ

1

Μελέτη Αναβάθμισης Β.Ο.Α.Κ. – 1ο Τμήμα

10.500.000

2

Μελέτη Αναβάθμισης Β.Ο.Α.Κ. – 2ο Τμήμα

3

Μελέτη Αναβάθμισης Β.Ο.Α.Κ. – 3ο Τμήμα

4

Μελέτη Αναβάθμισης Β.Ο.Α.Κ. – 4ο Τμήμα

5

Λοιπές Μελέτες ολοκλήρωσης του οδικού άξονα  Aγ.Βαρβάρα- Αγ. Δέκα – Βιάννος – Ιεράπετρα – Παχειά ¶μμος – 1ο Τμήμα

7.000.000

6

Λοιπές Μελέτες ολοκλήρωσης του οδικού άξονα  Aγ.Βαρβάρα- Αγ. Δέκα – ιάννος – Ιεράπετρα – Παχειά ¶μμος – 2ο Τμήμα

7

Λιμάνι Σούδας (Ολοκλήρωση χερσαίων έργων πολυχρηστικού τμήματος λιμένα, κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών και επιβατικού σταθμού λιμένα).

500.000 

8

Λιμάνι Ηρακλείου .

2.000.000 

 

ΣΥΝΟΛΟ

20.000.000

 
 
Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι
 

Print Friendly, PDF & Email

Από manos