η παραλία στο Βάι το καλοκαίρι
εκμετάλευση παραλίας …..

15 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (και ο Βουλευτής Λασιθίου Μανόλης Θραψανιώτης) κατέθεσαν τροπολογία στο ν/σ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις», με την οποία προτείνουν παράταση της ισχύος για ένα έτος της με αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, περί παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Με αυτή τη διάταξη «αποτρέπεται, σε μια κρίσιμη οικονομικά περίοδο, η μείωση των εσόδων του Δημοσίου και η περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των Δήμων και η ανατροπή των προϋπολογισμών τους. Παράλληλα, όμως, αποτρέπονται και πολλές δυσμενείς συνέπειες, που αφορούν ιδίως στην περιβαλλοντική προστασία των παράκτιων οικοσυστημάτων, λόγω της αιφνίδιας ανατροπής της διαχείρισής τους και αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό που θα επηρεάσουν  την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών» όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.

Ακολουθεί η αιτιολογική έκθεση και η τροπολογία:

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σ/ν: του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις»

Θέμα: Παραχώρησης χρήσης του αιγιαλού με την χρονική παράταση ισχύος της ΚΥΑ: ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ 2105/7.4.2015 ως 30.4.2016.

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται για ένα (1) έτος από τη λήξη της, η ισχύς της αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, περί παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε ΟΤΑ Α’ βαθμού. Η διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστούν τα προσδοκώμενα έσοδα του Δημοσίου και των Δήμων, ενόψει της επικείμενης έναρξης της θερινής περιόδου και των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται για την παραχώρηση του δικαιώματος σε τρίτους. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη αποτρέπεται, σε μια κρίσιμη οικονομικά περίοδο, η μείωση των εσόδων του Δημοσίου και η περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των Δήμων και η ανατροπή των προϋπολογισμών τους. Παράλληλα, όμως, αποτρέπονται και πολλές δυσμενείς συνέπειες, που αφορούν ιδίως στην περιβαλλοντική προστασία των παράκτιων οικοσυστημάτων, λόγω της αιφνίδιας ανατροπής της διαχείρισής τους και αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό που θα επηρεάσουν  την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Περαιτέρω, με την παράταση της ισχύος της με αρ. ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015 ΚΥΑ κατοχυρώνεται προσωρινά, (υπό την έννοια της διασφάλισης της νομιμότητας, μέχρι την οριστική διευθέτηση με νομοθετική ρύθμιση του όλου ζητήματος), η παραχώρηση δικαιωμάτων απλής χρήσης επί του αιγιαλού και της παραλίας, στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. για την άσκηση δραστηριοτήτων, καταρχήν, ήπιων και συμβατών με τον προορισμό των στοιχείων αυτών του φυσικού περιβάλλοντος, ως κοινοχρήστων και κατοχυρώνεται η προβλεπόμενη άσκηση προληπτικού ελέγχου και εποπτείας, ώστε να αποφεύγονται παραβιάσεις των όρων της παραχώρησης και η αναίρεση του κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού και της παραλίας.

Η παράταση της ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης δεν επιφέρει παράταση των συμβάσεων παραχώρησης σε τρίτους που έχουν συναφθεί έως 30.04.2016. Οι νέες παραχωρήσεις γίνονται κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ ΕΞ2015/07.4.2015 απόφαση.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο …….

Η ισχύς της αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού» (ΦΕΚ Β’ 578), όπως ισχύει, παρατείνεται έως 30.04.2017. Συμβάσεις παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους που έληξαν ή λήγουν έως την 30.4 2016, δεν παρατείνονται.

 

Γ. Ειδική Έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό των ΟΤΑ α’ βαθμού.

 

Αθήνα,  15 Απριλίου 2016

Οι προτείνοντες βουλευτές

Σαντορινιός Νεκτάριος

Αραχωβίτης Σταύρος

Γκιόλας Ιωάννης

Δέδες Ιωάννης

Θεοπεφτάτου Αφροδίτη

Θραψανιώτης Μανώλης

Καρά Γιουσούφ Αϊχάν 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μορφίδης Κωνσταντίνος

Μουσταφά Μουσταφά

Μπαλωμενάκης Αντώνιος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τζαμακλής Χαρίλαος

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos