ΕΛΛΑΔΑΤην έναρξη του προγράμματος «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση», που σκοπό έχει την ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών στην Περιφέρεια Πρόγραμμα με τίτλο «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση», που στοχεύει στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών στην περιφέρεια, ανακοίνωσε ο ειδικός γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας κ. Βασίλης Ασημακόπουλος.

Αρχικά η «Ψηφιακή Αυτοδιοίκση» δεν αποτελούσε μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Αποτελεί μία νέα παρέμβαση του, χρηματοδοτείται από Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, προϋπολογισμού 60 εκατομμυρίων Ευρώ.

Το νέο πρόγραμμα θα επεκτείνει τις ψηφιακές υπηρεσίες στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έτσι μέσω του προγράμματος οι δήμοι θα μπορούν να αναπτύξουν συστήματα ηλεκτρονικής έκδοσης πιστοποιητικών, αδειών και βεβαιώσεων δημοτολογίου, ληξιαρχείου κ.ά.

Οι πολίτες από τη μεριά τους θα μπορούν να έχουν τη δυνατότητα για ηλεκτρονική πληρωμή τελών και δημοτικών φόρων. Θα μπορούν να αναπτύξουν γεωγραφικά συστήματα πληροφόρησης σε τομείς όπως η διαχείριση αστικών συγκοινωνιών, η διαχείριση θέσεων στάθμευσης, η διαχείριση πολεοδομικών δεδομένων, δίκτυα ύδρευσης κλπ.

«Η Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση» εστιάζει τόσο στη μείωση του ψηφιακού χάσματος στη χώρα όσο και στην καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών με πρακτικούς τρόπους, μέσω της νέας τεχνολογίας.

«Παράλληλα, χρηματοδοτούνται δράσεις για την εξοικείωση των πολιτών στη χρήση των νέων ψηφιακών δυνατοτήτων σε όλους τους ΟΤΑ» είπε ο κ. Ασημακόπουλος.
Στην «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση» προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής όλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως εξής: Οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις μπορούν να υλοποιήσουν, μέσω του προγράμματος, την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης πολεοδομικών δεδομένων της αρμοδιότητάς τους.
Οι δήμοι με πληθυσμό μεγαλύτερο των 20.000 κατοίκων, μπορούν ως τελικοί δικαιούχοι να αναπτύξουν Ηλεκτρονικές Πύλες Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης, μέσω των οποίων οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για υπηρεσίες και θα περιέχονται πληροφορίες για την πόλη τους αλλά και ψηφιακές υπηρεσίες.
Επίσης θετικά κρίνονται οι συνεργασίες μικρών δήμων με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκν, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (πολιτισμικά, γεωγραφικά κλπ.) για την παροχή παρεμφερών υπηρεσιών.
Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι
Print Friendly, PDF & Email

Από manos