Νομάρχης ΛασιθίουΜε νέο έγγραφό του προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ κ. Γεώργιο Σουφλιά το οποίο κοινοποιείται στην αρμόδια Δ/νση Προγραμματισμού και Έργων του Υπουργείου, αλλά και στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, ο Νομάρχης Λασιθίου Αντώνης Στρατάκης επανέρχεται στο θέμα του αιτήματος των αντισταθμιστικών από το φράγμα Αποσελέμη. Στην επιστολή του ο Νομάρχης αναφέρει τα εξής:

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Λασιθίου κατά την εξέταση της ΜΠΕ του Φράγματος Αποσελέμη, αλλά και σε άλλες συνεδριάσει του, είχε προτείνει κάποια μέτρα και όρους ως προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου του Φράγματος Αποσελέμη, δεδομένων των επιπτώσεων που θα έχει το έργο στην περιοχή του Οροπεδίου Λασιθίου αλλά και σε ευρύτερη περιοχή του Νομού μας. Οι όροι αυτοί έχουν τεχνικό, θεσμικό αλλά κα αντισταθμιστικό χαρακτήρα και είναι σε γνώση των υπηρεσιών του Υπουργείου σας με έγγραφά μας (όπως το 4722/29-1-04, φωτοαντίγραφο του οποίου επισυνάπτουμε) αλλά και με παρεμβάσεις μας σε ενημερωτικές εκδηλώσεις όπου παρίσταντο αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Πολύ συνοπτικά σας αναφέρουμε τα αιτήματα που είναι:

  • Τεχνικά: εξασφάλιση νερού για τη δυνατότητα κάλυψης των αρδευτικών αναγκών του Οροπεδίου Λασιθίου. Με τη δέσμευση που επιβλήθηκε με την κατασκευή του φράγματος Αποσελέμη, ακόμα και όταν κατασκευασθούν τα ήδη σχεδιασμένα έργα, θα αρδεύεται μόνο η μισή έκταση του Οροπεδίου. Αντίστοιχα, έχει τεθεί το θέμα της εξασφάλισης νερού άρδευσης για το Οροπέδιο Καθαρού. Απ’ αυτά τα 2 Οροπέδια προέρχονται τα νερά που τροφοδοτούν σε μεγάλο ποσοστό το φράγμα.

  • Θεσμικά: εξασφάιση της συμμετοχής των φορέων του Νομού Λασιθίου στη λειτουργία του έργου ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα στη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα από άστοχους χειρισμούς. Επίσης να υπάρξει δέσμευση ώστε να μη ληφθούν δυσμενείς όροι στην ορθολογική περαιτέρω ανάπτυξη του Οροπεδίου Λασιθίου από κάποιους υπερβολικούς περιβαλλοντικούς όρους προστασίας της ζώνης τροφοδοσίας του φράγματος.

  • Αντισταθμιστικά: έχουμε ζητήσει τη χρηματοδότηση έργων ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής (σχετικός πίνακας επισυνάπτεται). Σ’ αυτή τη φάση είναι αάγκη να βοηθηθούν οι φορείς των έργων αυτών στην ολοκλήρωση των μελετών και τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα οι όροι αυτοί δεν έχουν ικανοποιηθεί ούτε καν εξετασθεί ενώ παράλληλα το ΥΠΕΧΩΔΕ προωθεί την κατασκευή του έργου με έλλειψη οποιασδήποτε ενημέρωσης των φορέων του Νομού Λασιθίου. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι οι υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ δεν έχουν στείλει στη Ν.Α. Λασιθίου τις συμπληρωματικές μελέτες για τις επιπτώσεις του έργου που έχουν εκπονηθεί, παρά το ό,τι τις έχουμε ζητήσει όπως προκύπτει από το συνμμένο έγγραφο μας, ούτε καλούμαστε σε σχετικές συσκέψεις που οργανώνει το ΥΠΕΧΩΔΕ ή η Περιφέρεια Κρήτης.

Επειδή για τέτοια μεγάλα θέματα κατά τη γνώμη μας πρέπει να επιδιώκεται ευρύτερη συναίνεση των φορέων και των πολιτών, παρακαλούμε να εξετάσετε τα θέματα που έχουμε θέσει και να τα ικανοποιήσετε στα πλαίσια διαφόρων προγραμμάτων ή στα πλαίσια υλοποίησης του ίδιου του έργου.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos