Από τη συνεδρίασηΜε κύρια θέματα την υποβολή των μελετών έργων στα υπόλοιπα του ΠΕΠ Κρήτης και την νέα στέγη της, συνεδρίασε την Πέμπτη (16/9) το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Λασιθίου.

Όσον αφορά στα έργα, οι δήμαρχοι, συζήτησαν τρόπους να ωφεληθεί κατά το μεγαλύτερο δυνατόν, ο νομός Λασιθίου. Θα γίνει προσπάθεια να ιεραρχηθούν ώριμα έργα και να πάει η ΤΕΔΚ Λασιθίου, με συντεταγμένη πρόταση, αφού μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, (29 Οκτωβρίου), έχει πραγματοποιήσει άλλη μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη.

Όσον αφορά στο κύριο μέρος του ΠΕΠ, ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων που έχουν κατατεθεί, ανέρχεται σε ποσό πενταπλάσιο του αρχικού, κάτι που σημαίνει ότι αρκετά έργα δεν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Για την εύρεση της νέας στέγης της ΤΕΔΚ Λαιθίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε να αγοράσει διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, με χρηματοδότηση από Τράπεζα.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos