Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολης στην τελευταία του συνεδρίαση στις 19-10-2005, στην νέα αίθουσα συνεδριάσεών του, στην Ηλιάκειο Δημοτική Βιβλιοθήκη, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2006, καθώς και την κατανομή των Β’ και Γ΄δόσεων ΣΑΤΑ έτους 2005.
Το τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2006 , περιλαμβάνει εκτός των έργων που υλοποιούνται σήμερα και είναι σε εξέλιξη, χρηματοδοτούμενα από ίδια έσοδα του Δήμου ή από ΣΑΤΑ και άλλες πηγές όπως ΟΠΑΕΑΠ, ΘΗΣΕΑΣ, Leader + κλπ , και νέα έργα με τα οποία καταβλήθηκε προσπάθεια να αντιμετωπιστούν όσο γίνεται περισσότερες ανάγκες του Δήμου και να συμπεριληφθούν αρκετές προτάσεις των Τοπικών Συμβουλίων.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει έργα συνολικών πιστώσεων περίπου 4.100.000 ευρώ. Στην κατανομή των υπολοίπων πιστώσεων ΣΑΤΑ 2005, ύψους 225.100 ευρώ συμπεριελήφθη τόσο η αποπληρωμή έργων τα οποία εκτελούνται ήδη, καθώς και η ένταξη νέων σημαντικών έργων όπως π.χ. έργα οδοποιίας και ύδρευσης (και ανόρυξη γεωτρήσεως ) ο εξοπλισμός του ΚΠΕ, η αγορά οκοπέδου για Β’ Νηπιαγωγείο, η δημιουργία και η έκδοση χάρτη τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου κλπ.
 
Στα επόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης το Δ.Σ. ομόφωνα:
  • Κατένειμε πίστωση 25000 ευρώ σε έργα αντιμετώπιης ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες.
  • Ενέκρινε την δαπάνη δημιουργίας αντιγράφου του όρκου των Δρηρείων Εφήβων, σημαντικό έργο που δικαιώνει την προσπάθεια του Δημάρχου Νεάπολης, σε συνεργασία με τα υπουργεία Πολιτισμού και Εξωερικών και που θα φέρει ξανά στην γή όπου γεννήθηκε ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του πολιτισμού της.
  • Ψήφισε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού του Δήμου, σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας των Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών προσώπων.
  • Ενέκρινε τον ισολογισμό της ΔΕΑΠΟΝ έτους 2004.
  • Ενέκρινε την αγορά οικοπέδου για την ανέγερση του Β’ Νηπιαγωγείουκαι όρισε επιτροπή εκτίμησης. Έτσι ξεκινούν οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου της ανέγερση του Β’ Νηπιαγωγείου για το οποίο υπάρχει σχετική πίστωση και έτοιμη μελέτη και θα προχωρήσουν άμεσα οι εργασίες.
  • Ενέκρινε την πρόταση του Δ.Σ. της ΤΕΔΚ Λασιθίου για ένταξη της προμήθειας πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες των ΟΤΑ του Νομύ Λασιθίου στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με κάλυψη από πιστώσεις για τα Διαδημοτικά έργα και αποδέχτηκε την πρότασή του να είναι φορέας υλοποίησης ο Δήμος Νεάπολης.
 
Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολης ομόφωνα αποφάσισε να εκφράσει την συμπαράσταση και την στήριξή του στην ομάδα των δημοτών μας ,κατά την εκδίκαση της αγωγής που έχουν υποβάλλει κατά της εταιρείας “COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.” και ζητούν την οριστική απαγόρευση της λειτουργίας της κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο κτίριο του ΟΤΕ στην Νεάπολη καθώς και την απαγόρευση της τοποθέτησης οποιασδήποτε άλλης κεραίας η σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: