Την 17η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων Ν.1486/1984 και Ν.2187/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, η ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ/ΤΑΚ, για την εκλογή των Οργάνων διοίκησης με την παρουσία 54 από τα 54 μέλη που την απαρτίζουν .

Τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων έχουν ως εξής :

 

Προεδρείο Αντιπροσωπείας

1. Γεώργιος Αγαπάκης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Πρόεδρος (Δ.Κ.Μ.)

2. Μιχαήλ Χωραφάς, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος, (Δ.Κ.Μ.)

3. Ιωάννης Κασαπάκης, Χημικός Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας (Δ.Ε.Μ.)

 

Διοικούσα Επιτροπή

1. Ιωάννης Χαρωνίτης, Μηχανολόγος – Αεροναυπηγός Μηχ/κος, Πρόεδρος, (ΔΗ.ΣΥ.Μ.)

2. Μιχαήλ Γολοβάνης, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος, (Δ.Κ.Μ.)

3. Οδυσσέας Σγουρός, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας, (ΔΗ.ΣΥ.Μ.)

 

4. Βρέντζου Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος, (Α.Μ.Α.Κ.)

5. Νικόλαος Κατσαράκης, Χημικός Μηχανικός, μέλος, (Α.Μ.Α.Κ.)

6. Ιωάννης Κλάδος, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος, (Α.Μ.Α.Κ.)

7. Μαρία Λυδάκη, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος, (Δ.Κ.Μ.)

8. Κων/νος Μπάκιντας, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος, (Α.Μ.Α.Κ.)

9. Κων/νος Χαμηλοθώρης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος, (ΔΗ.ΣΥ.Μ.)

 

Για την νέα περίοδο 2014-2016 που τώρα ξεκινά, όσοι εκλέχθηκαν στα όργανα του ΤΕΕ/ΤΑΚ επωμίζονται την ευθύνη για συστηματική και συνεπή δράση ώστε αυτή η συλλογικότητα να αναδειχθεί ως χώρος επιστημονικής συνάντησης και κινητοποίησης των μηχανικών και να αποτελέσει μια συγκροτημένη και ενεργή ομάδα πίεσης προς την πολιτεία και τους φορείς, η οποία πρέπει :

να προάγει το δημόσιο συμφέρον και το ρόλο του μηχανικού στην κοινωνία

να θέτει με συστηματικό τρόπο ζητήματα και να επεξεργάζεται  λύσεις με συλλογικό και άρτιο τρόπο και

να σηματοδοτεί προτεραιότητες προβάλλοντας στρατηγικές προτάσεις που έχει ανάγκη η κοινωνία της Κρήτης.

Παράλληλα πρέπει να αναδειχτεί με περισσότερη ένταση σε διαδραστικό πολιτιστικό και κοινωνικό χώρο αναφοράς, όπου μπορούν να βρουν έκφραση όλες οι δυνάμεις που έχουν ειλικρινή διάθεση προσφοράς, ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία που ο τόπος μας, οι άνθρωποι του κι οι αξίες μας δοκιμάζονται σκληρά.

 

Συνεχίζοντας, λοιπόν, στο δρόμο του ανοικτού ορίζοντα προς την κοινωνία, με την ευθύνη της γνώσης και χωρίς αποκλεισμούς ανοικτά ζητήματα για δράση πρώτης γραμμής είναι:

Η διαρκής κινητοποίηση του κλάδου των μηχανικών κι ο συντονισμός του με τον παλμό της κοινωνίας απέναντι στη σφοδρή επίθεση που δέχεται τα τελευταία χρόνια, με αιχμή το ασφαλιστικό, τα εργασιακά δικαιώματα και την καταλήστευση των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ

Η αναβάθμιση του επιστημονικού και παραγωγικού ρόλου των μηχανικών στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα και η υπεράσπιση των κατακτήσεών τους, απέναντι στην ισοπέδωση και τους φραγμούς στη γνώση και την καινοτομία

Η στήριξη των νέων μηχανικών και ειδικοτήτων για την ένταξή τους στο δύσκολο και προβληματικό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον καθώς και η ενθάρρυνση της ενεργής συμμετοχής τους στα δρώμενα και στους αγώνες του ΤΕΕ-ΤΑΚ

Η στήριξη και προώθηση θεσμικών πολιτικών που ενισχύουν το θετικό μετασχηματισμό της ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας και της καθημερινότητας προς όφελος του λαού μας με αιχμή στη βιώσιμη ανάπτυξη στην αειφορία και στην ενεργειακή εξοικονόμηση κι αυτάρκεια

Η υποστήριξη της παραγωγικής και κοινωνικής εξέλιξης του Τόπου μας, σε μια δίκαιη και ισότιμη συνθήκη για όλους, χωρίς αποκλεισμούς και διαχωρισμούς βασισμένους στην καταγωγή,  τις ιδιαιτερότητες, τις πεποιθήσεις ή τις προτιμήσεις καθενός μας

Η στήριξη κι η ανάδειξη της αξίας του χωροταξικού και του πολεοδομικού σχεδιασμού και η εναντίωση στις λογικές της κατανάλωσης και του αγοραίου εκχυδαϊσμού των κοινών και των δημόσιων  πόρων, ως αναγκαία συνθήκη διατήρησης της πολιτισμικής και πολιτιστικής ταυτότητάς μας

Η υπεράσπιση του σχεδιασμού και της οργανωτικής και προγραμματικής επάρκειας σε όλα τα θεσμικά επίπεδα και η ανάδειξη της παρουσίας του δημόσιου τομέα και των υπηρεσιών του προς όλους

Η φροντίδα και η έγνοια για μια ισότιμη πρόσβαση όλων στο δημόσιο χώρο, τα κοινά ανθρώπινα αγαθά και τις αξίες που διέπουν μια κοινωνία ανοικτή και ανεκτική στη διαφορετικότητα και τον όποιο «άλλο»

Η διαρκής κινητοποίηση του ΤΕΕ-ΤΑΚ για όλα τα ζητήματα και  η ενίσχυση της ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ κι ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ως καθοριστικών παραγόντων για την ύπαρξη, πλέον, του κλάδου των Μηχανικών

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: