Την παράταση της λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για δύο ακόμα χρόνια αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολης, στην τελευταία του Συνεδρίαση, την Τετάρτη 27 Ιουλίου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της ΚΕΔΚΕ.
Ομόφωνα επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο, προχώρησε στην κατανομή ποσού ύψους 50765, σύμφωνα με την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ,για λειτουργικά έξοδα σχολεων, καθώς και ποσού 8100 ευρώ για συντηρήσεις σχολείων.
Επίσης αποφάσισε την επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών με ποσό ύψους 30000 ευρώ, για την υλοποίηση έργων συντήρησης και επισκευής των διδακτηρίων.

Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτκής προστασίας (καθαρισμό τάφρων, χειμάρρων και δρόμων, κατασκευή φρεατίων και σχαρών, περίφραξη ομβριοδεξαμενών και κοιν. χώρων), το Δημοτικό Συμβούλιο κατένειμε ποσό συνολικού ύψους 15000 ευρώ,
Ενέκρινε την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού για τις ανάγκες του έργου ααβάθμισης του διαδικτυακού εξοπλισμού του Δήμου.
Ενέκρινε την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της ΔΕΑΠΟΝ ,στην οποία επίσης ανέθεσε την διοργάνωση μέρους των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δεκαπενταύγουστου.
Ενέκρινε την ένταξη του Δήμου Νεάπολης στο «Δίκτυο εκπαίδευσης-επιμόρφωσης ενηλίκων», καθώς και την έκτακτη επιχορήγηση της ΑΕΝ με το ποσό των 3000 ευρώ.
Συζήτησε αιτήσεις δημοτών και συλλόγων και ασχολήθηκε με πρωτόκολλα παραλαβής έργων.
Επίσης αποδέχτηκε την εισήγηση της ΤΥΔΚ σχετικά με αίτημα του ναδόχου για την παράταση των έργων του Αθλητικού Σταδίου Νεάπολης έως 30-9-05 λόγω κυρίως καθυστέρησης στην εξόφληση των λογαριασμών των ήδη εκτελεσμένων εργασιών.
Print Friendly, PDF & Email

Από manos