Τα εύσημα απέσπασε η Κρήτη για την συνεχή ανοδική πορεία του ΠΕΠ κατά την διάρκεια της 7ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Γ΄ ΚΠΣ που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη κα κατά την οποία διαπιστώθηκε η πρωτιά του νησιού μας.
Στη συνεδρίαση αναλύθηκε η πορεία των Περιφερειακών και Τομεακών προγραμμάτων καθώς και η εξέλιξη τους και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάσθηκαν η απορροφητικότατα του ΠΕΠ Κρήτης ανέρχεται σε ποσοστό 37% ενώ σ σχέση με την πρόοδο των υπολοίπων προγραμμάτων η Κρήτη παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό ενταγμένων , έργων απ όλες τις Περιφέρειες της χώρας που ανέρχεται στο 84%.

Εξ άλλου η Περιφέρεια Κρήτης καταγράφει μια ακόμη πρωτιά που αφορά στον νέο αναπτυξιαό Νόμο αφού στην Κρήτη έχουν υποβληθεί τα περισσότερα επενδυτικά σχέδια.
Στη συνεδρίαση που έγινε στη Θεσσαλονίκη υπό την προεδρία του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χ. Φώλια μετείχαν Γενικοί Γραμματείς υπουργείων και των 13 Περιφερειών οι διαχειριστικές αρχές και εκπρόσωποι φορέων και κοινωνικών εταίρων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναπτύχθηκαν για το σύστημα παρακολούθησης επιτάχυνσης και διαχείρισης (κανόνας ν+2) οι επιδόσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων – επικινδυνότητα παρουσιάζονται ως εξής : «σε ότι αφορά το ποσοστό ενταγμένων έργων ως προς τις δεσμεύσεις των Επ. Προγραμμάτων, την καλύτερη επίδοση παρουσιάζουν τα Προγράμματα του Πολιτισμού στο ΕΤΠΑ, της Τεχνικής Βοήθειας και της Απασχόλησης στο ΕΚΤ και της Κρήτης και Θεσσαλίας στο ΕΓΤΠΕ, με ποσοστά 86%  95%, ενώ την χαμηλότερη επίδοση παρουσιάζουν τα Προγράμματα της ΚτΠ, Δυτ. Μακεδονίας, Ηπείρου, Β. Αιγαίου και Στ. Ελλάδας, όλα στο ΕΚΤ με ποσοστά 49%  54%.
Σε ότι αφορά το ποσοστό νομικών δεσμεύσεων ως προς τις δεσμεύσεις των Επ. Προγραμμάτων, την καλύτερη επίδοση παρουσιάζουν τα Προγράμματα της ττικής στο ΕΤΠΑ, της Απασχόλησης και της Εκπαίδευσης στο ΕΚΤ, της Κρήτης στο ΕΓΤΠΕ, και της Αλιείας στο ΧΜΠΑ, με ποσοστά 61%  66%, ενώ την χαμηλότερη επίδοση παρουσιάζουν τα Προγράμματα της Απασχόλησης και της Στ. Ελλάδας στο ΕΤΠΑ, της Στ. Ελλάδας στο ΕΚΤ και της Στ. Ελλάδας και Β. Αιγαίου στο ΕΓΤΠΕ, με ποσοστά 28%  32%.

Εξ άλλου σε ότι αφορά το ποσοστό απορρόφησης ως προς τις δεσμεύσεις των Επ. Προγραμμάτων, την καλύτερη επίδοση παρουσιάζουν τα Προγράμματα των Οδικών Αξόνων και της Αττικής στο ΕΤΠΑ, της Απασχόλησης και της Εκπαίδευσης στο ΕΚ, και της Κρήτης στο ΕΓΤΠΕ, με ποσοστά 40%  45%, ενώ την χαμηλότερη επίδοση παρουσιάζουν τα Προγράμματα της ΚτΠ, του Β. Αιγαίου και της Ηπείρου στο ΕΤΠΑ, και του Β. Αιγαίου και της Ηπείρου στο ΕΓΤΠΕ, με ποσοστά 17%  19%.

Με βάση τις επιδόσεις αυτές των Επ. Προγραμμάτων, τις προβλέψεις εξέλιξης των παραμέτρων αυτών για τους επόμενους μήνες, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους των προγραμμάτων για την κάλυψη του κανόνα Ν+2 στο τέλος του έτους καθώς και το μέγεθος των υπό διακινδύνευση ποσών, προκύπτει και ο πίνακας επικινδυνότητας, όπου καττάσσονται όλα τα προγράμματα  ταμεία του Γ΄ΚΠΣ. Στον πίνακα αυτό, ως πλέον επικίνδυνα για την επίτευξη των στόχων τους παρουσιάζονται τα Επ. Προγράμματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ), της Ανταγωνιστικότητας (ΕΤΠΑ), του Περιβάλλοντος (ΕΤΠΑ), της Εκπαίδευσης (ΕΤΠΑ), της Στ. Ελλάδας (ΕΤΠΑ), των Σιδηροδρόμων (ΕΤΠΑ), της Αν. Μακεδονίας-Θράκης (ΕΤΠΑ), του Β. Αιγαίου (ΕΤΠΑ), της Κεν. Μακεδονίας (ΕΤΠΑ) και της Ηπείρου (ΕΤΠΑ και ΕΓΤΠΕ).
Για την κατάταξη αυτή δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία που αφορούν πιθανές εξαιρέσεις από την εφαρμογή του κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης Ν+2 (μεγάλα έργα, καθεστώτα ενίσχυσης κλπ)» ΣΗΜ1: Σας αποστέλλομε τους σχετικούς πίνακες που αφορούν στην πορεία του ΠΕΠ και στα Τομεακά

ΣΗΜ2.:
ΕΤΠΑ ( Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο )
ΕΓΤΠΕ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)
ΧΜΠΑ (Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού Αλιείας )
ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα)

Print Friendly, PDF & Email

Από manos