Συνεδρίασε την Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας και αποφάσισε για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και για όσα άλλα κρίθηκαν ως κατεπείγοντα.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων, ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στις 25 τρέχοντος στην Περιφέρεια Κρήτης με το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και τους Δημάρχους του Νομού μας, σχετικά με την υλοποίηση του ειδικύ Αναπτυξιακού Προγράμματος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΘΗΣΕΑΣ», που νομοθετήθηκε πρόσφατα, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι, για την εκτέλεση έργων υποδομών.

Ανέφερε ότι, σύμφωνα με όσα αποφασίσθηκαν στη σύσκεψη, η ΤΕΔΚ Λασιθίου θα διατυπώσει εγγράφω τις απόψεις της σχετικά με τα κριτήρια κατανομής των κονδυλίων του Προγράμματος και επισήμανε ότι η ταχεία έναρξη υλοποίησής του θα είναι καθοριστική για την αναπτυξιακή πορεία των Δήμων.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε, επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ξεκίνησε από τη Διαχειριστική Αρχή η διαδικασία ελέγχου των Τεχνικών Δελτίων, που έχουν υποβληθεί από το Δήμο μας και αφορούν στα ενταγμένα στα ΟΠΑΑΧ έργα και ότι έχει ήδη εγκριθεί το Τεχνικό Δελτίο για τη βελτίωση του δρόμου «Ιεράπετρα – Καλαμαύκα», για το οποίο αναμένεται η έγκριση δημοπράτηση. Θα ακολουθήσει η διαδικασία ελέγχου για τις παρεμβάσεις στο φαράγγι της Σαρακήνας Δ.Δ. Μύθων, σύμφωνα με τη Μελέτη που έχει συντάξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου .

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε και πήρε αποφάσεις και για :

1.Την αποδοχ χρηματοδότησης ποσού 30.000 € από το ΥΠΕΣΔΔΑ, για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών, που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο μας. Ο Δήμαρχος επισήμανε ότι το χορηγηθέν ποσό είναι τελείως ανεπαρκές για την αντιμετώπιση των ζημιών που υπήρξαν στο Δήμο μας, λαμβανομένου υπόψη και του μεγάλου μήκους του αγροτικού οδικού δικτύου της περιοχής.

2.Την αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και φωτισμού οικον. έτους 2005. Όπως είναι γνωστό, η κάλυψη των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού τών κοινοχρήστων χώρων από τα παραπάνω τέλη είναι υποχρεωτική και οι Δήμοι οφείλουν να τα αναπροσαρμόζουν, ώστε να καλύπτονται με αυτά οι σχετικές δαπάνες.

Παρά την εισήγηση της Υπηρεσίας για την επιβολή τελών, τα οποία θα διασφαλίζουν την πλήρη κάλυψη των σχετικών δαπανών, η Δημαρχιακή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση της τιμής των καυσίμων και των αμοιβών των εργαζομένων και το εν γένει κόστος λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Φωτισμού του Δήμου, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην υπάρξει καμία αύξηση στα Δημοτικά Διαμερίσματα Μουρνιών, Μαλών, Καλαμαύκας και Μύθων και καμία αύξηση για τις οικίες στα Δημοτικά Διαμερίσματα Ανατολής και Καβουσίου, λόγω του ύψους στο οποίο έχουν διαμορφωθεί οι σχετικές τιμές, με τις οποίες διασφαλίζεται πλήρως η ανταποδοτικότητα.

Σε ό,τι αφορά τα Δημοτικά Διαμερίσματα Μεταξοχωρίου και Χριστού εξακολουθεί να μην εισπράττεται κανένα σχετικό τέλος από το Δήμο, λόγω του περιορισμένου αριθμού κατοίκων.

Αναπροσαρμογή τελών γίνεται στα υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση τριών ομάδων Δημοτικών Διαμερισμάτων, στις οποίες, λόγω των κοινών χαρακτηριστικών τους, θα ισχύουν και ενιαία τέλη.

3.Την αναπροσαρμογή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, το ύψος του οποίου είχε διαμορφωθεί με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 2000, χωρίς να υπάρξει καμία αύξηση τα επόμενα χρόνια.

Όπως είναι γνωστό, ποσοστό διατίθεται από τους Δήμους για την ενίσχυση των κονδυλίων λειτουργικών δαπανών και συντήρησης των σχολείων.

4.Την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2004 και του τεχνικού προγράμματος για έργα χρηματοδοτούμενα από ΣΑΤΑ 2004 και των παρελθόντων ετών, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές δαπάνες του Δήμου, το ύψος των οποίων είναι μεγαλύτερο από το προϋπολογισθέν, αλλά και να χρηματοδοτηθούν έργα, των οποίων έχει ήδη αρχίσει η εκτέλεση και απαιτείται μεγαλύτερη δαπάνη για την υλοποίησή τους.

5.Τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τις γιορτές των Χριστουγέννων με τη συμμετοχή των καλλιτεχνικών σχημάτων του Δήμου μας , τα οποία ήδη προετοιμάζουν επίκαιρο εορταστικό πρόγραμμα.

6.Την πρόσληψη 30 μερικώς απασχολούμενων ατόμων, για προσφορά υπηρεσιών κοινωνιού χαρακτήρα, μετά την έγκριση των αντίστοιχων θέσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου, που είχε υποβάλει ο Δήμος μας. Για κάθε μια από τις θέσεις αυτές θα καταβάλλεται επιδότηση 7.000 € ετησίως από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η πρόσληψη των ανωτέρω ατόμων θα γίνει μετά η δημοσίευση σχετικής προκήρυξης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 4 του Ν. 3250/2004 και η με αριθμό 52769/18-10-2004 Υπουργική Απόφαση.

7.Την έγκριση των Μελετών που αφορούν στη διαμόρφωση α) του περιβάλλοντος χώρου του Οθωμανικού Τεμένους (Τζαμί), β) των διαδρομών που συνδέουν ιστορικά μνημεία της πόλης στην Κάτω Μερά και γ) του νότιου παραλιακού μετώπου στην ίδια περιοχή.

Όπως είναι γνωστό, τα έργα αυτά, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της Ναυμαχίας, που αφορούν στην ανάπλαση της Κάτω Μράς, προτάθηκαν από το Δήμο μας και έχουν ενταχθεί στις Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης. Χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Κρήτης και έχουν συνολικό προϋπολογισμό 2.065.000 €.

8.Την υποβολή προτάσεων από τη ΔΕΑΠΙ για την ένταξη και χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κρήτης δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα για τους κατοίκους της Κάτω Μεράς. Μεταξύ των δράσεων αυτών περιλαμβάνονται η δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ). Για τη στέγαση του τελευταίου αποφασίθηκε η παραχώρηση του ισογείου του δημοτικού κτιρίου, στο οποίο στεγαζόταν η ΔΕΥΑΙ.

Η όλη συνεδρίαση βέβαια σημαδεύτηκε από τις συνήθεις αντεγκλήσεις και την αποχώρηση δημοτικού Συμβούλου, την οποία αρνήθηκε να σχολιάσει ο Δήμαρχος.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: