Από τη συνεδρίασηΜε την αποδοχή της χρηματοδότησης από τον Ο.Σ.Κ. στον Δήμο Νεάπολης ύψους 200.000 ευρώ, προκειμένου να αντικατασταθούν τα στοιχεία αμιάντου στο Σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου – Λυκείου, καθώς και 300.000 ευρώ για αναβάθμιση των χώρων υγιεινής και νέα εγκατάσταση ηλεκτρικού, ύδρευσης και αποχετευτικού συστήματος στο ίδιο Σχολικό συγκρότημα ασχολήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολης στην συνεδρίασή της Τετάρτης (3/10), εκφράζοντας την θέληση του για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των παραπάνω έργων.

Στα υπόλοιπα θέματα ημερήσιας διάταξης ομόφωνα το Δ.Σ.:
  • Κατένειμε πίστωση στα Σχολεία του Δήμου για την αντιμετώπιση λειτουργικών εξόδων, ύστερα από εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
  • Αποδέχτηκε χρηματοδότηση για συντήρηση Σχολικών κτιρίων και κατένειμε πίστωση ύψους 50.0000 ευρώ για αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες καθώς και μέρους της Σ.Α.Τ.Α. για επείγοντα μικροέργα καθώς και για την ανάθεση της μελέτης βιωσιμότητας των Δημοτικών Σφαγείων, στο έργο των οποίων έδωσε παράταση στην προθεσμία παράδοσης μέχρι 31-12-07, σύμφωνα και με την εισήγηση της ΤΥΔΚ.
  • Ενέκρινε το Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής του έργου της Επισκευής-Συντήρησης του κτιρίου της Αρχαιολογικής Συλλογής, του οποίου παραχώρησε την χρήση για 15 χρόνια στην ΚΔ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων με την παράκληση να εξευρεθεί τρόπος και πιστώσεις για την λειτουργία της, ώστε να είναι επισκέψιμη.
  • Συζήτησε αποφάσεις του Δ.Σ. του Αθλητικού Κέντρου Νεάπολης , με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας του Δημοτικού Σταδίου , και παραχώρησε την χρήση των εγκαταστάσεων στο Αθλητικό Κέντρο Νεάπολης.
  • Ενέκρινε το πρακτικό της Ε.Π.Π. του έργου της Πιλοτικής εφαρμογής του ΚΠΑ σε επιλεγμένους φορείς της Περιφέρειας Κρήτης, με το οποίο εισηγείται της έγκριση του χρονοδιαγράμματος του αναδόχου και την μετάθεση του χρόνου έναρξης των εργασιών υλοποίησης του έργου στις 20-9-07.

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ άλλων θεμάτων και με αφορμή σχετικό έγγραφο της ΝΑΛ, συζήτησε και θέματα διαχείρισης του νερού και προβλήματα υπεράντλησης τα οποία παρατηρούνται σε ορισμένες γεωτρήσεις του Δήμου, επιφυλασσόμενο να πάρει οριστική απόφαση, αναμένοντας και τις προτάσεις των Τοπικών Συμβουλίων τις οποίες έχει ζητήσει.

Από τον Δήμο Νεάπολης

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: