3ο διαπολιτισμικό φεστιβάλ «Δημιουργία- Απασχόληση- Πολτισμός»Το 3ο διαπολιτισμικό φεστιβάλ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», πραγματοποιήθηκε, στους χώρους του Ξενοδοχείου Ερμής, στον Άγιο Νικόλαο. Το Φεστιβάλ υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Θεματικής Προτεραιότητας «Ρατσισμός, Ξενοφοβία και άλλες μορφές διακρίσεων» του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Δικτύωση και Συντονισμός των Υπαρχουσών και Νέων Δομών και Μετεξέλιξή τους σε Ενιαία Σημεία Επαφής (One Stop Shops )» το οποίο συντονίζει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Κ.Π. Equal (Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας).

Στο Φεστιβάλ έγινε.

 • Η παρουσίαση αποτελεσμάτων 6 Αναπτυξιακών Συμπράξεων (Α.Σ.) που εντάχθηκαν στην ΚΠ Equal και ενεργοποιήθηκαν σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση των διακρίσεων, των ανισοτήτων αι του κοινωνικού αποκλεισμού στην αγορά εργασίας.
 • Η δημοσιοποίηση των προϊόντων και των καλών πρακτικών που δημιουργήθηκαν και δοκιμάστηκαν κατά την πιλοτική εφαρμογή των 6 Έργων των Αναπτυξιακών Συμπράξεων και η διασφάλιση της ευρύτερης εφαρμογής τους από τους φορείς πυ εκπροσωπούν οι συμμετέχοντες στο Φεστιβάλ.
 • Η συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων:
 1. για τα καινοτομικά στοιχεία των Έργων σε θέματα ρατσισμού, ξενοφοβίας και άλλων μορφών διακρίσεων
 2. για τον εντοπισμό αποτελεσματικών λύσεων και την ανάδειξη καλών πρακτικών στην αντιμετώπιση των κοινωνικών διακρίσεων και του αποκλεισμού μέσα από την τέχνη.

 

Απώτεροι Στόχοι του Φεστιβάλ

 • Η προώθηση καλών πρακτικών που ευνοούν τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης και ένταξης Ε.Κ.Ο. στην αγορά εργασίας καθώς και η εφαρμογή προγραμμάτων μέσω ΜΜΕ και εκπαίδευσης που καταπολεμούν τις διακρίσεις.
 • Η αναζήτηση νέων συνεργασιών για τη στήριξη και υποστήριξη των ομάδων εκείνων που υφίστανται διακρίσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
 • Η ευαισθητοποίηση φορέων, συλλόγων, αρχών σε όλη την Ελλάδα σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού, ρατσισμού και ξενοφοβίας.

Το Φεστιβάλ υλοποιήθηκε σε μια περίοδο που:

 • Η Ευρώπη δραστηριοποιείται έντονα με κατεύθυνση την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μεταξύ άλλων και σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης
 • Οι χώρες μέλη της Ευρώπης εργάζονται συστηματικά για την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου να καταστεί η Ευρώπη η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης στον κόσμο μέχρι το 2010.
 • Η Ελλάδα παρουσιάζει αποτελέσματα από μια σειρά προγραμμάτων και πρωτοβουλιών γα την απασχόληση, την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, την κοινωνική συνοχή.
 • Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ολοκληρώνει τον Α` κύκλο υλοποίησης 40 έργων υπό την Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL με στόχο την πειραματική εφαρμογή και διάδοση νέων τρόπων καταπολέμησης των διακρίσεων και της ανισότητας στον τομέα της απασχόλησης
 • Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της EQUAL , προετοιμάζεται για νέο κύκλο υλοποίησης έργων για την επίτευξη των στόχων, όπως ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόλση.

Την έναρξη του Φεστιβάλ, χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Γιάννης Λουκαράκης και ο Αντιδήμαρχος Μανόλης Θραψανιώτης.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

%d