paidikos1Οι περικοπές που επιβάλλει η Τρόικα στη χώρα άρχισαν να φαίνονται και στην επαρχία και να μας χτυπούν τη πόρτα. Έτσι, όπως θα διαβάσετε παρακάτω, τόσο από την επιστολή του αντιδημάρχου Αγίου Νικολάου και προέδρου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής προς τον υπουργό Εσωτερικών, όσο και από αντίστοιχη επιστολή του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αγίου Νικολάου, εάν δεν υπάρξει διαφοροποίηση της στάσης των αρμοδίων Υπουργείων, τουλάχιστον 100 παιδιά δεν θα μπορούν πλέον να φιλοξενηθούν στους παιδικούς σταθμούς του δήμου.

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων στους ΟΤΑ Α Βαθμού

Σχετικά:1)Το με αριθ. πρωτ. : οικ. 42781 από 28 Ιουλίου 2010 έγγραφο σας.

2) Το με αριθ. πρωτ. 929 από 30-7-2010 έγγραφο μας.

Μετά από επτά μήνες δυστυχώς αναγκαζόμαστε να επανέλθομε στο πρόβλημα που έχει δημιουργήσει η Αναστολή προσλήψεων στους ΟΤΑ Α Βαθμού και για το οποίο σας έχομε ενημερώσει με το 929 από 30-7-2010 έγγραφο μας χωρίς δυστυχώς να δώσετε λύση στο πρόβλημα.

Εκφράζομε την αγωνία μας για την ταλαιπωρία που θα υποστούν οι δημότες μας όταν τους ενημερώσουμε ότι κλείνουν τα τμήματα που φιλοξενούνται τα παιδιά τους λόγω έλλειψης προσωπικού.

Με την 1/217Μ/2009 προκήρυξη ΦΕΚ 272/22-06-2009 προκηρύχθηκε η πλήρωση (9) εννέα θέσεων τακτικού προσωπικού για τις ανάγκες του Δημοτικού Οργανισμού και συγκεκριμένα εκδόθηκαν προσωρινά αποτελέσματα στις 28/08/2009 και αποστάλθηκαν στον ΑΣΕΠ για έλεγχο στις 14/09/2009.

Επειδή οι ανάγκες του Δημοτικού Οργανισμού ήταν πολύ πιεστικές αναγκαστήκαμε σύμφωνα με το άρθρο 21.παρ.4 του Ν.3584 και σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ζ΄(προσωρινή πρόσληψη μέχρι την οριστικοποίηση των πινάκων) της 1/217Μ/2009 προκήρυξης να προσλάβουμε τους επιτυχόντες με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από 02-09-2009 μέχρι να εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα από τον ΑΣΕΠ.

Με βάση αυτές τις προσλήψεις έγινε ο προγραμματισμός και οι εγγραφές νηπίων στον Δημοτικό Οργανισμό για την περίοδο 2009-2010 και 2010-2011 και επίσης αποφασίστηκε η λειτουργία του Δημοτικού Οργανισμού για την θερινή περίοδο για εξυπηρέτηση των εποχιακά εργαζομένων δημοτών μας.

Στα πλαίσια της αναστολής προσλήψεων στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού σύμφωνα με το αρ.42781/28-07-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών θα πρέπει μόλις εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα από τον ΑΣΕΠ οι παραπάνω εργαζόμενοι να απολυθούν και ο διορισμός τους να γίνει σταδιακά. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παραπάνω εγκύκλιο σας.

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/30/οικ.24208 από 19-11-2010 έγγραφο σας μας ενημερώνετε ότι το προσωπικό που έχει προσληφθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου με βάση προσωρινά αποτελέσματα και εφόσον περιλαμβάνεται στους οριστικούς πίνακες, θα εξακολουθήσει να υπηρετεί με την ίδια εργασιακή σχέση μέχρι την δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού εκάστου, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παραπάνω ρύθμιση δεν μας λύνει το πρόβλημα διότι μετά από προφορική ενημέρωση που έχομε από το ΑΣΕΠ από τα 9 άτομα που προσλάβαμε μόνο τα 2 περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες (το πρόβλημα αυτό προέκυψε επειδή οι πρώτοι επιτυχόντες δεν δέχτηκαν να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από 2-9-2009 μέχρι να εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα από το ΑΣΕΠ επειδή η καταγωγή τους ήταν από άλλα μέρη της Ελλάδος και δεν επιθυμούσαν την πρόσληψη τους από τον προσωρινό πίνακα) οπότε προσλάβαμε τους αμέσως επόμενους. Είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε στην απόλυση 7 ατόμων τα οποία δεν μπορούν να αντικατασταθούν άμεσα , πιστεύω να αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στους Δημότες μας όταν τους ενημερώσουμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η φιλοξενία των παιδιών τους στον παιδικό σταθμό λόγω έλλειψης προσωπικού.

Είμαστε λοιπόν αναγκασμένοι να μειώσουμε ανάλογα τον αριθμό των νηπίων που έχουν εγγραφεί φέτος στους παιδικούς σταθμούς του Οργανισμού με ότι αυτό συνεπάγεται για μια κατεξοχήν τουριστική πόλη στην οποία το 70% των κατοίκων της ασχολείται με τον τουρισμό και έχει ανάγκη τις υπηρεσίες του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Νικολάου.

Ζητούμε λοιπόν να παραμείνουν οι 7 εργαζόμενοι που είμαστε υποχρεωμένοι να απολύσουμε στον Οργανισμό μέχρι την προηγούμενη της δημοσίευσης των ατομικών πράξεων διορισμού βάσει του πίνακα διοριστέων, του ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21.παρ.4 του Ν.3584 και σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ζ΄(προσωρινή πρόσληψη μέχρι την οριστικοποίηση των πινάκων) της 1/217Μ/2009 προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Η να μας δοθεί κατ’ εξαίρεση έγκριση να προβούμε στην έκδοση και δημοσίευση αποφάσεων διορισμού βάσει του πίνακα διοριστέων, του ΑΣΕΠ προκήρυξη 1/217Μ/2009.

Σε διαφορετική περίπτωση 100 περίπου παιδιά δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να φιλοξενούνται στον Παιδικό Σταθμό λόγω έλλειψης προσωπικού με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στους Δημότες του Δήμου μας.

Φυσικά, μια τέτοια περίπτωση παραβιάζεται κατάφωρα την αρχή του κοινωνικού Κράτους, όπως αυτή κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα, δεδομένου ότι φιλοξενούνται περίπου 300 παιδιά στους παιδικούς σταθμούς του δήμου μας, και το 1/3 περίπου αυτών θα πρέπει να σταματήσει να φιλοξενείται.

Σας ενημερώνουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν συνταξιοδοτηθεί 14 υπάλληλοι, 2 υπάλληλοι έχουν αποχωρίσει επειδή έχουν διοριστεί σε άλλες υπηρεσίες ,για τους οποίους έχομε ζητήσει την αντικατάσταση τους.

Το ΑΣΕΠ προφορικά μας έχει ενημερώσει ότι δεν θα προβεί στην αντικατάσταση τους επειδή το χρονικό περιθώριο του ενός έτους στην μία περίπτωση έχει υπερβεί κατά 3 μήνες (ενώ είχε υπάρξει ενημέρωση του ΑΣΕΠ με δήλωση του Ν. 1599/1986 της υπαλλήλου που θα αποχωρούσε εντός εξαμήνου από τον διορισμό της ) και στην άλλη περίπτωση το χρονικό περιθώριο του ενός έτους έχει υπερβεί κατά ένα μήνα και 1 υπάλληλος έχει μεταταχθεί με αναγκαστική μετάταξη σε παραμεθόρια περιοχή.

Είμαστε βέβαιοι για την θετική ανταπόκριση στο αίτημα μας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

DSANpaidikoiΑντίστοιχο έγγραφο απέστειλε και ο σύλλογος γονένων & Κηδεμόνων Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αγίου Νικολάου:

Στις 21 Φεβρουαρίου 2011, μας κοινοποιήθηκε το με αρ. πρωτ. 118/21-2-2011 έγγραφο του Προέδρου του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίου Νικολάου, κ Νικολάου Αφορδακού, το οποίο έχει αποσταλεί στις Υπηρεσίες σας και επίσης δημοσιεύθηκε στην τοπική εφημερίδα ‘’ΑΝΑΤΟΛΗ’’ (φύλλο της 22.2.2011). Απ’ αυτό διαπιστώνομε ότι θα πρέπει να απολυθούν 7 από τις 9 δασκάλες που είχαν προσωρινά προσληφθεί και κάλυπταν τις ανάγκες των παιδικών σταθμών της πόλης μας και έτσι είναι βέβαιο ότι θα αναγκαστούν να αποχωρήσουν απ’ αυτούς περί τα εκατό (100) παιδιά μας!, που φιλοξενούνται σ’ αυτούς, μέχρι σήμερα.

Και τούτο, διότι, το προσωπικό αυτό προσλήφθηκε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από 02-09-2009 έως την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων από το ΑΣΕΠ, για την με αρ. 1/217Μ/2009 προκήρυξη (ΦΕΚ 272/22-06-2009), με την οποία θα πληρούνταν εννέα (9) θέσεις τακτικού προσωπικού για τις ανάγκες του ανωτέρω Δημοτικού Οργανισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Όμως, το Υπουργείο, με έγγραφό του ενημέρωσε τον Οργανισμό, ότι στα πλαίσια της αναστολής προσλήψεων στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, η απορρόφηση των οριστικά κατατασσομένων στον πίνακα, θα γίνει σταδιακά και όχι άμεσα, ως απαιτείται εκ των περιστάσεων.

Τούτο σημαίνει ότι μεσούσης της σχολικής περιόδου, ‘’θα διώξουν’’ υποχρεωτικά, 100 περίπου από τα παιδιά μας!, δημιουργώντας μέγα κοινωνικό πρόβλημα στη πόλη μας. Και επιπλέον, ως αντιλαμβανόμαστε, θα πρέπει να γίνει στην κυριολεξία ‘’επιλογή των αμνών’’, που θα οδηγηθούν στην πόρτα της εξόδου και για να είμαστε πιο κυνικοί, ‘’στο θυσιαστήριο’’, με ότι αρνητικό αυτό συνεπάγεται στις μεταξύ των γονέων σχέσεις και στην τοπική κοινωνία γενικά, όπως είναι αναμενόμενο. Οι περισσότεροι είστε γονείς και μπορείτε να κατανοήσετε τα λεγόμενά μας.

Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί και δεν μπορούμε (ούτε θέλομε) να παρουσιάζουμε και να εξηγούμε πολιτικά τα γεγονότα και τις καταστάσεις που βιώνομε ως Κράτος και Έλληνες πολίτες σήμερα, εξαιτίας των οποίων να δικαιολογείται η μη πλήρωση από μέρους σας των αναγκών των παιδικών σταθμών της πόλης του Αγίου Νικολάου, καθότι θα μας πείτε, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ και κατόπιν τούτου και των προσλήψεων!.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΟΝΕΙΣ και μόνο από την σκοπιά αυτή εξηγούμε και μεταφράζομε τα γεγονότα.

Δεν θα επεκταθούμε περισσότερο, διότι η πικρία και η απογοήτευσή μας είναι μεγάλη. Το Κράτος που οφείλει βάσει του Συντάγματος, να είναι κοινωνικό και να σέβεται τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών του, όμως, ως εμείς βλέπομε, για την αντιμετώπισή τους σήμερα, παρουσιάζει το πρόσωπο του σύγχρονου Βασιλιά ΗΡΩΔΗ, που στο βωμό της παγκοσμιοποίησης δεν διστάζει να προβεί στην καταδυνάστευση των δικαιωμάτων, των αξιών και της αξιοπρέπειας των Ελλήνων. Για μας, αυτή είναι η ερμηνεία στην περίπτωση αυτή.

Για το λόγο αυτό, σας παρακαλούμε όπως κάνετε το χρέος σας, ως υπεύθυνοι και αυτό που προστάζει η κοινωνική δικαιοσύνη και η ηθική, δηλαδή να επιτρέψετε την παραμονή των επτά (7) εργαζομένων παιδαγωγών στους παιδικούς σταθμούς της πόλης μας, μέχρι σήμερα, διαφορετικά, να προσλάβετε άμεσα αυτούς που έχουν καταταχθεί οριστικά από τον ΑΣΕΠ.

ΚΑΜΜΙΑ ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΜΕ, ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ.

Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να ενεργήσουμε μόνοι μας ως πολίτες, υποκαθιστώντας τους εκπροσώπους τους και τα Όργανα του Κράτους, που αποδεικνύονται ολίγιστοι στην αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών των πολιτών, λαμβανομένων υπόψη και των χρόνια ακολουθούμενων λανθασμένων πολιτικών πρακτικών.

 

Άγιος Νικόλαος 23 Φεβρουαρίου 2011

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

 

Ο Πρόεδρος                                Η Γραμματέας

 

Νικόλαος Χαλκιαδάκης            Ναταλία Αδαμάκη

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: