Από το συνέδριο

Πρόγραμμα Intermed

«Ακολουθώντας τα μονοπάτια του Οδυσσέα εύχομαι να επιτύχουμε να εξασφαλίσουμε τις διόδους συνεργασίας στην Μεσόγειο μέσα από τις Νέες Ευρωπαϊκές Πολιτικές» Τα παραπάνω τόνισε σε χαιρετισμό του ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης κ. Σεραφείμ Τσόκας που διάβασε εκ μέρους του λόγω της απουσίας του για υπηρεσιακούς λόγους στην Αθήνα ο Γενικός Διευθυντής της Π.Κ κ. Στάθης Τζουανάκης στο Διεθνές Σεμινάριο του Προγράμματος INTERMED που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο.

Παράλληλα κατέθεσε τις προτάσεις που διατυπώνει μία κατεξοχήν νησιωτική περιφερειακή Ελληνική Περιφέρεια, η Περιφέρεια Κρήτης, χωροθετημένη στην λεκάνη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, εκεί όπου ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή των χωρών της Μεσογείου είναι το επιθυμητό από όλους ζητούμενο.
Είναι γνωστό σε όλους πρόσθεσε ότι η ΕΕ, βασιζόμενη στην εμπειρία των παρελθόντων ετών, βρίσκεται στην διαδικασία αναθεώρησης και αναδιάρθρωσης των τρόπων επίτευξης της Μεσογειακής της Πολιτικής.

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε:
Να ενισχυθεί η συνεργασία που σχετίζεται με την πολιτική, την ασφάλεια και την ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ της ΕΕ και των Χωρών της Ευρωμεσογειακής Ζώνης.
Να τροποποιηθεί η ιεράρχησ των προτεραιοτήτων της Διαδικασίας της Βαρκελώνης, προσδίδοντας στις κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές και στα θέματα που αφορούν στην μετανάστευση, μία σημασία, που δεν είναι κατώτερη από εκείνη που αποδίδεται στα οικονομικά και εμπορικά ζητήματα καθώς και στα ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεσμευθεί περισσότερο όσον αφορά στην κοινωνική ανάπτυξη, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στα δικαιώματα της γυναίκας και του παιδιού, στην προστασία του περιβάλλοντος.
Να τονιστεί η μεγάλη σημασία που έχουν τα προγράμματα ανταλλαγών νέων και κινητικότητας τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού
Η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσίων σχέσεων στην περιοχή προκειμένου να γίνει περισσότερο γνωστή.
Όλες οι παραπάνω δράσεις να βασιστούν στην αποκεντρωμένη συνεργασί μέσα από τις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές.

Στα πλαίσια αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να εξασφαλίσει τα απαραίτητα χρηματοδοτικά μέσα και τα κονδύλια που θα επιτρέψουν την υλοποίηση των προδιαγεγραμμένων στόχων, αξιολογώντας την Διεύρυνση της ΕΕ προς νότο όχι υποδεέστερη εκείνης προς ανατολικά.
Οι νησιωτικές Περιφέρειες της Μεσογείου, με την προνομιακή γεωγραφική θέση που κατέχουν, απετέλεσαν για αιώνες γέφυρες πολιτισμικών ανταλλαγών με τις Χώρες της Νότιας Ακτής της Μεσογείου.
Προκειμένου να αξιοποιήσουν την θέση τους υτή και να συμβάλλουν στην οικοδόμηση της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης, θα πρέπει να επιδιωχθεί:
Το άνοιγμα των Μεσογειακών Νησιών στην ευρύτερη Μεσογειακή ζώνη με την χρήση των Νέων Τεχνολογιών και την αξιοποίηση των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Κέντρων που διαθέτουν.
Η συνεργασία των νησιωτικών περιοχών μεταξύ τους για την επεξεργασία Στρατηγικών Νησιωτικής Ανάπτυξης και την εκπόνηση ουσιαστικών προγραμμάτων δράσης, που θα αφορούν κρίσιμα κοινά προβλήματα και θα προέρχονται από ουσιαστική συνεργασία.

Η 2η Επιτροπή Παρακολούησης και το Σεμινάριο, με θέμα “Στα μονοπάτια του Οδυσσέα : αναζητώντας διόδους μέσα από τις νέες Πολιτικές Συνεργασίας στη Μεσόγειο”, στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG III / INTERACT πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του Γ.Γ της Περιφέρειας Κρήτης, Σεραφείμ Τσόκα, συμμετέχον οι 7 εταίροι από τις ισάριθμες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
οι Περιφέρειες της Βαλένθια και της Μάρσια από την Ισπανία, η Κορσική από την Γαλλία, η Σικελία από την Ιταλία, ο Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αλεντέγιο από την Πορτογαλία, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία συντονίζει το Πρόγραμμα και η Κρήτη από την Ελλάδα.

Κατά τη συνάντηση ο Γενικός Διευθυντής της Περιφέρειας Κρήτης κ. Στάθης Τζουανάκης σε δηλώσεις του ανέφερε ότι Σήμερα γίνεται μια συνάντηση των φορέων ενός προγράμματος ευρωπαϊκού του INTERMED που έχι σαν σκοπό να ανιχνεύσει κάποιες συνεργασίες των εταίρων με τρίτες χώρες της Μεσογείου προκειμένου να διασφαλίσει μέσο της ΕΕ κάποιες χρηματοδοτικές ικανότητες, βελτίωση θεσμικών μέτρων που αφορούν την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη μετανάστευση, που αφορούν την προστασία των πολιτών, όλα αυτά μέσα από το πρόγραμμα αυτό στα πλαίσια του ότι όλοι οι εταίροι έχουν κάποια κοινά στοιχεία τα οποία τους απασχολούν.
Στα πλαίσια αυτά πρόσθεσε ο κ. Τζουανάκης γίνεται ένα σεμινάριο στο οποίο η Περιφέρεια της Κρήτης μέσω του Γενικού Γραμματέα κ. Τσόκα, έγιναν προτάσεις στη Γραμματεία και στη συνάντηση που μέσω αυτής θα απευθυνθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την μεγαλύτερη στήριξη των στόχων του Προγράμματος αυτού που όπως είπαμε είναι η χρηματοδότηση αυξημένων πιστώσεων για τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν αυτές οι χώρες γιατί ο Περιφέρειες που συμμετέχουν τώρα είναι νησιωτικές Περιφέρειες όπως της Πορτογαλίας, Ιταλία, Γαλλία, σε εμάς αυτό το ρόλο το συντονιστικό τον έχει η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και συμμετέχει και η Κρήτη. Ελπίζουμε δε ότι θα έχουμε μια καλή προώθηση και διεκδίκηση των στόχων που βάζουν οι χώρες αυτές. Εξάλλου αυτό το επιβεβαιώνει και το θέμα του σεμιναρίου που είναι ΅ΆΣτα μονοπάτια του Οδυσσέα: Αναζητώντας διόδους μέσα από τις νέες πολιτικές συνεργασίες στη ΜεσόγειοΆΆ Οι χώρες της Μεσογείου προωθούν αυτές συνεργασίες όχι μόνο μεταξύ των εταίων αυτού του προγράμματος αλλά και τρίτων χωρών Αραβικών κυρίως κατέληξε ο κ. Τζουανάκης

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου συζητήθηκαν θέματα όπως :
– Η νέα Πολιτική Γειτνίασης της ΕΕ και το χρηματοδοτικό όργανο για την υλοποίησή της.
– Η παρουσίαση τω Προγραμμάτων INTERREG στη λεκάνη της Μεσογείου, σχόλια των εταίρων και επισημάνσεις για την αποφυγή σφαλμάτων κατά την νέα προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.
– Η εμπειρία των Κρητικών Φορέων από τα προγράμματα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας στη Μεσόγειο.
– Λειτουργικές, οργανωτικές και διοικητικές λεπτομέρειες, που αφορούν στην υλοποίηση των Δράσεων του Προγράμματος.

Στόχος του Προγράμματος είναι η αναζήτηση και η ανάπτυξη νέων μορφών συνεργασίας στη Μεσόγειο, στο πλαίσιο της νέας Πολιτικής Γειτνίασης 2007 – 2013.

Ο ευρωβουλευτής κ. Σταύρος Αρναουτάκης μίλησε με θέμα «οργανο για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνίασης : δυσκολίες και πρόοδοι σχετικά με τον ορισμό της συνεργασίας στη θαλάσσια λεκάνη της Μεσογείου»
Ακολούθως η κα. Ιsis Νespoulous, Διευθύντρια της A.R.S. Progetti αναφέρθηκε στα Ανθρώπινα Δικαιώματα & Εκπαίδευση: Ομογενοποίηση στην Ευρω -Μεσογειακή Περιοχή ενώ ο κ. κος Andrea Gaifami, Επικεφαλής της Διεθνούς Γραμματείας Intermed παρουσίασε τη Μελέτη των σύγχρονων Προγραμμάτων Interreg στην Περιοχή της Μεσογείου.
Στη συνέχεια εκ μερους της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Κρήτης. κ. Γεώργιος Κλάδος, ο διευθυντής του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων κ. Αλκίνοος Νικολαϊδης , ο Πρόεδρος του ΕΒΕΗ κ. κ.Νικήτας Δολαψάκης και εκ μέρους του ΙΤΕ Ο Δρ. Βασίλης Μουστάκης αναφέρθηκαν στην εμπειρία των Κρητικών Φορέων από τα προγράμματα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας στη Μεσόγειο.
Αμέσως μετά παρουσιάσθηκαν από κάθε Intermed Εταίρο οι Εμπειρίες από την Διαπεριφερειακή Συνεργασία με έμφαση στη Συνεργασία Med. Καλές πρακτικές, δυσκολίες, μελλοντικά σχέδια.

Τέλος συζήτησαν για την Κοινή Μεσογειακή Κληρονομιά II και επισκέφθηκαν το ρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου ενώ αύριο θα επισκεφθούν την Κνωσό

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: