Περιπατητές Με αφορμή της διεθνούς «Ημέρας χωρίς αυτοκίνητο» που διοργανώνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σήμερα (22.9) η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό ης Κέντρο υπενθυμίζουν τις επιπτώσεις που συνεπάγεται η ραγδαία αύξηση του αριθμού αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως.
 
Η Ελλάδα καταλαμβάνει τον πέμπτο μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης αυτοκινήτω Ι.Χ. (στην Ε.Ε. των 25 χωρών μελών). Αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση του κυκλοφοριακού, των ατυχημάτων, της ρύπανσης, του θορύβου, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της ενεργειακής κατανάλωσης. Η χώρα μας αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο αριθμό θανάτων από τροχαία δυστυχήματα (πέμπτη θέη στην Ε.Ε. των 25 χωρών μελών, 2004) αλλά και έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα κυρίως στις μεγάλες πόλεις (10% αύξηση).
 
Σημαντική αύξηση παρατηρείται στην εκπομπή καυσαερίων, αφού σύμφωνα με την Ε.Ε. το 33% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα προέρχεται από τις μεταφορές. Η αύξηση των ρύπων εξαιτίας των μεταφορών, εκτός από τα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, προκαλεί επίσης σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι πόλεις μας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα από την χρήση τόσο μεγάλου αριθμού αυτοκινήτων.
 
Ο μεγάλος αριθμός των αυτοκινήτων Ι.Χ. απαιτεί την καύση τεράστιων ποσοτήτων ορυκτών καυσίμων με αποτέλεσμα την αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης, την αύξηση των εκπομπών που συμβάλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και την αύξηση ης ενεργειακής εξάρτησης της χώρας εξαιτίας της εισαγωγής ορυκτών καυσίμων.
 
Η «Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο» είναι μια πολύτιμη ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την δημιουργία «κυκλοφοριακής συνείδησης» που θα αποσκοπεί στην δυνατότητα εναλλακτικής μεταφοράς χωρίς την χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων. Το Ενεργειακό Κέντρο της Περιφέρειας Κρήτης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ηλεκτρονική εκπαίδευση και επιμόρφωση στη διαχείριση της κινητικότητας, στις βιώσιμες μεταφορές και στα εναλλατικά καύσιμα». Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών, στην ορθολογική διαχείριση της κινητικότητας και στην εισαγωγή εναλλακτικών καυσίμων στις Ευρωπαϊκές περιφέρειες.
 
Σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς και μεγάλες επιχειρήσεις δημόσιας μεταφοράς επιβατών, μελετώνται οι πιθανές παρεμβάσεις ώστε να βελτιωθεί η εικόνα των αστικών κέντρων της Κρήτης όσον αφορά τις μεταφορές και την κινητικότητα, με την παράλληλη προώθηση βέλτιστων και ευέλικτων συγκοινωνιών. Ειδική μέριμνα θα δοθεί σ αυτούς τους συγκοινωνιακούς φορείς που εμπλέκονται με τον τουριστικό τομέα του νησιού.
 
Οι δραστηριότητες του προγράμματος θα γίνουν ευρέως γνωστές με διανομή ειδικών ενημερωτικών εντύπων – στο ευρύ κοινό και στους αρμόδιους φορείς, με αποστολή δελτίων τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με διοργάνωση σχετικών ημερίδων αλλά και μέσω ειδικού διαδικτυακού τόπου.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos