Και πάλι, όλη η δημόσια διοίκηση αποκομμένη από τον έξω κόσμο
όλες οι οπτικές ίνες του μητροπολιτικού δικτύου, κομμένες από τον τροχό

Ο τροχός που κόβει τους δρόμους και η μόνιμη ασυνεννοησία για το που βρίσκεται τι, στους δρόμους της πόλης του Αγίου Νικολάου. Το συνεργείο που σκάβει τη πόλη για να περάσει οπτικές ίνες για λογαριασμό του ΟΤΕ (Cosmote πλέον) έκοψε τις οπτικές ίνες του μητροπολιτικού δικτύου του Αγίου Νικολάου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί…….

καμία δημόσια υπηρεσία να επικοινωνήσει είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω διαδικτύου με τον υπόλοιπο κόσμο. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην οδό Κοντογιάννη όπου και η φωτογραφία. Όλη η δημόσια διοίκηση που εξαρτάται από το ΜΑΝ όπως λέγετε, αποκομμένη…….ένα σύστημα που σχεδιάστηκε χωρίς εναλλακτική (κυκλική) δρομολόγηση σε περίπτωση βλάβης.

Το πόσο σύντομη θα είναι η επέμβαση αποκατάστασης των οπτικών ινών, όπου απαιτούνται ειδικά εργαλεία κόλλησης, είναι ερώτημα που δεν έχει λάβει απάντηση. Όπως μας πληροφόρησε η διοίκηση του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, έχουν δρομολογηθεί οι βασικές συνδέσεις μέσω μιας γραμμής DSL η οποία βέβαια δεν αρκεί, αλλά κάπως λειτουργεί.

Δυστυχώς, το πρόβλημα μόνιμο μιας, ούτε ακριβή σχέδια υπάρχουν από που περνάει, τι; Και φυσικά ούτε κουβέντα για τη δημιουργία εκείνης της υπόγειας υποδομής στη πόλη, στις πόλεις, από όπου θα περνούν όλα τα δίκτυα.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos