ο Νομάρχης Λασιθίου, Σήφης ΑναστασάκηςΟ Νομάρχης Λασιθίου κ. Σήφης Αναστασάκης απέστειλε στον Γ.Γ. της Περιφέρειας Κρήτης κ. Σεραφείμ Τσόκα, την παρακάτω επιστολή, με αφορμή την μη ένταξη στο ΠΕΠ του έργου «Νότιος Οδικός Άξονας: Τμήμα Ιεράπετρα-Φέρμα».

Η επιστολή κοινοποιείται στους βουλευτές του νομού.

«Κύριε Γενικέ,

Όπως γνωρίζετε, κατά τη συνάντησή μας στα Γραφεία σας στις 16-9-2009, συζητήσαμε παρουσία και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας σχετικά με την ένταξη του έργου μας  με τίτλο «Νότιος Οδικός Άξονας: Τμήμα Ιεράπετρα-Φέρμα», για το οποίο είχαμε υποβάλει σχετική πρόταση (με το (α)  σχετ.).  Κατόπιν δε και της υποβολής των συμπληρωματικών  στοιχείων που μας ζητήθηκαν (βλ. (β) σχετ.), η πρότασή μας ήταν απολύτως πλήρης για ένταξη.

Και, ενώ είχαμε τη διαβεβαίωσή σας ότι το έργο αυτό θα εντασσόταν στο ΠΕΠ Κ-ΝΑ, με την Απόφασή σας με αρ. 6941/14-9-2009 απορρίψατε την αρχική αίτησή μας  με μοναδικό αιτιολογικό ότι δεν έχουν συντελεστεί οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις του έργου.

Βεβαίως, στην υπ’ αρ. πρωτ. 3226/4-5-2009  Πρόσκλησή σας για υποβολή προτάσεων με άμεση αξιολόγηση περιλαμβανόταν στα κριτήρια αξιολόγησης πράξεων η ωριμότητα της πράξης και ειδικότερα ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ενεργειών μεταξύ των οποίων και η απόκτηση της γης, με την έννοια της οριστικής κατάληψης της αναγκαίας έκτασης.

Η διατύπωση αυτή όμως ως κριτήριο, κατ’ αρχήν τίθεται εν αμφιβόλω ως προς τη σκοπιμότητά της, αφετέρου δε, θα έπρεπε να είχε γίνει απαιτητή κατά τη πρώτη εξέταση της πρότασής μας και όχι να αποτελέσει εκ των υστέρων απόλυτο κριτήριο απόρριψης.

Πέραν αυτού δε, το κριτήριο αυτό με τον απόλυτο τρόπο ερμηνείας και εφαρμογής του , δημιουργεί μείζον θέμα για την προοπτική ανάπτυξης του τόπου  μας, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η προώθηση των διαδικασιών για την κήρυξη απαλλοτριώσεων εάν προηγουμένως δεν υπάρχει κωδικός έργου

εγγεγραμμένος σε ΣΑΕ/ΣΑΕΠ, εις βάρος του οποίου θα κηρυχθεί η συγκεκριμένη απαλλοτρίωση. Για να υπάρξει όμως τέτοιος κωδικός έργου, από την μέχρι σήμερα πρακτική, το έργο θα πρέπει να έχει ενταχθεί σε Πρόγραμμα!

Συνεπώς, με την πρακτική αυτή που ακολουθήσατε, βρισκόμαστε προ ενός φαύλου κύκλου, ο οποίος θα έχει ως συνέπεια, έργα που δεν έχουν συντελεσμένες απαλλοτριώσεις να μη μπορούν να ενταχθούν σε Προγράμματα αλλά ούτε και οι σχετικές διαδικασίες για τις απαλλοτριώσεις να προχωρήσουν ποτέ, αφού δεν θα είναι ενταγμένες σε Πρόγραμμα.

Επειδή δε, δεν υπάρχει απόθεμα έργων με ολοκληρωμένη την κατάληψη της αναγκαίας έκτασης, σας θέτουμε το ερώτημα με ποιο τρόπο θα εντάσσονται εφεξής έργα στο ΠΕΠ Κρήτης και πότε θα καταστεί εφικτό αυτό, γνωρίζοντας τους μεγάλους χρόνους που απαιτούνται για την απόκτηση της γης μέσω αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

Πέραν όλων αυτών, θεωρούμε κ. Γενικέ ότι, με την παρούσα συγκυρία της οικονομικής κρίσης, θα έπρεπε με κάθε τρόπο να ενισχύεται ο κατασκευαστικός τομέας και ο τομέας των δημοσίων έργων στον τόπο μας, αντί να στραγγαλίζεται με αλόγιστα κριτήρια και υπερβολές στην εφαρμογή τους.

Δεδομένου ότι, όπως γνωρίζουμε βάσιμα,  σε ολόκληρη τη χώρα έχουν ενταχθεί έργα  εν αναμονή της συντέλεσης των απαλλοτριώσεων, σας καλούμε να αναθεωρήσετε άμεσα την απορριπτική για την πρότασή μας Απόφασή σας και να εντάξετε, όπως είχατε δεσμευθεί, το έργο μας με τίτλο «Νότιος Οδικός Άξονας: Τμήμα Ιεράπετρα – Φέρμα» στο ΠΕΠ Κ-ΝΑ δεδομένου ότι μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να κινήσουμε τις διαδικασίες των απαλλοτριώσεων και να υλοποιήσουμε ένα έργο ζωτικής σημασίας για το Νομό μας , το οποίο διαθέτει σήμερα όλες τις απαιτούμενες μελέτες και εγκρίσεις».

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: