για την ανάδειξη του Trafficking

Lend@Hand

O Δήμος Χερσονήσου, ευαισθητοποιημένος σε θέματα κοινωνικού περιεχομένου, δραστηριοποιείται στα κοινοτικά πράγματα με την συμμετοχή του ως συνδιοργανωτής εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο: «Lend@Hand». Το εγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ανάδειξη του φαινομένου του Trafficking (Διεθνική Σωματεμπορία) και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα θύματα όσον αφορά στην επιστροφή τους στις χώρες προέλευσης.

Επικεφαλής-διοργανωτής του προγράμματος είναι η μη κυβερνητική οργάνωση Tampep Onlus Assosiation από Ιταλία (www.tampepitalia.it/), και οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί: Anti-Slavery International, Αγγλία (δραστηριοποιείται στην κάθε είδους εκμετάλλευση ανθρώπων), Animus Association Βουλγαρία (βοηθάει τα θύματα βίας και εκμετάλλευσης) και Sex Education Foundation, Ουγγαρία (ασχολείται με προγράμματα σεξουαλικής εκπαίδευσης).
Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Lend@Hand», ο Δήμος Χερσονήσου συμμετέχει στο πρώτο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στο Τορίνο της Ιταλίας μεταξύ 2 & 4 Δεκεμβρίου. Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιασθούν τα νομοθετικά πλαίσια των κρατών των εταίρων του προγράμματος, τα οποία αναφέρονται στο φαινόμενο του Trafficking. Οι παρουσιάσεις θα εστιαστούν κυρίως στη νομοθεσία που διέπει τον επαναπατρισμό των θυμάτων του trafficking, καθώς και στην πρακτική που ακολουθείται στα διαφορετικά κράτη.
Με το πέρας της συνάντησης των εταίρων στο Τορίνο, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος οι σχετικές νομολογίες, καθώς και οι αντίστοιχες παρουσιάσεις. Επίσης, στην ιστοσελίδα του προγράμματος θα δοθεί η ευκαιρία για εγγραφή χρηστών (κυρίως φορείς εμπλεκομένων στο φαινόμενο του trafficking και στον επαναπατρισμό των θυμάτων), οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εταίρους του προγράμματος και να λάβουν απαντήσεις για τις διαδικασίες που ακολουθούνται στα διαφορετικά κράτη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
(http://www.tampepitalia.it/lend_hand/lend_hand_it.php).
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: