Δήμος Μαλίων, δημαρχείοΤην έντονη αντίδρασή του εξέφρασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλίων σε έκτακτη συνεδρίασή του στις 20-5-2010 σχετικά με τη άρνηση των τριών άλλων δήμων Χερσονήσου, Γουβών και Επισκοπής  με τους οποίους συνενώνεται να προσέλθουν σε κοινή διαβούλευση και συζήτηση πριν την υλοποίηση του σχετικού σχεδίου Νόμου. Η στάση αυτή  των υπολοίπων Δήμων, που ερμηνεύεται ως σοβαρή διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής του προτεινόμενου δήμου και περιθωριοποιεί την κοινωνία των Μαλίων, το οδήγησε να ζητήσει την ύστατη ώρα τη παραμονή του ως αυτόνομος Δήμος Μαλίων μη αποδεχόμενο τη συμμετοχή του Δήμου του στην προτεινόμενη από το Υπουργείο Εσωτερικών πρόταση («Δήμος Χερσονήσου με έδρα τις Γούρνες»). Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλίων καταλήγει ως ακολούθως:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλίων τάσσεται υπέρ της αυτονομίας του Δήμου Μαλίων,

1. Επειδή –  αρχικά  – εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών έγιναν δύο προτάσεις συνένωσης των Δήμων που μας αφορούν, μία εκ των οποίων έτυχε συνολικής αποδοχής (Δήμος Πεδιάδας αποτελούμενος από τους Δήμους Γουβών, Επισκοπής, Καστελίου, Μαλίων και Χερσονήσου) και η οποία στη συνέχεια αυτοαναιρέθηκε με ευθύνη του Υπουργείου,

2. Επειδή πιστεύουμε ότι το τελικό προτεινόμενο σχήμα δεν είναι προϊόν ανοικτής διαβούλευσης αλλά πιθανόν προήλθε από παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και μικροπολιτικές αντιλήψεις,

3. Επειδή η κατ’ ουσίαν  άρνηση των Δημάρχων Χερσονήσου, Γουβών και Επισκοπής με την από 19/5/2010 κοινή επιστολή τους, στην πρόσκλησή μας για δημόσια διαβούλευση, αποτελεί απαξίωση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και προσβολή της τοπικής κοινωνίας που εκπροσωπούμε και δημιουργεί σοβαρό πλήγμα στην επιδιωκόμενη κοινωνική συνοχή, που είναι το μεγάλο ζητούμενο για να πετύχει η διοικητική μεταρρύθμιση,

4. Επειδή οι Δήμαρχοι Χερσονήσου, Γουβών και Επισκοπής στην με ημερομηνία 19/5/2010 κοινή επιστολή τους, κάνουν μόνοι τους πρόταση αλλαγής της ονομασίας του νέου Δήμου, από «Δήμος Χερσονήσου» σε «Δήμος Χερρονήσου», αδιαφορώντας για τη δική μας άποψη, που άλλωστε η αλλαγή της ονομασίας απαιτεί ομόφωνες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων και προκλητικά υποστηρίζουν ότι ……….. στη φάση αυτή δεν θα προσέθετε (η προτεινόμενη συνάντηση) κάτι περισσότερο,

5. Επειδή ο Δήμος μας πιστεύει ότι το κλειδί της αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης είναι η συναίνεση των εκπροσώπων των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών, γι’  αυτό ανέλαβε την πρωτοβουλία και την 6/4/2010 έγινε στα Μάλια Κοινή Συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων των τεσσάρων (4) Δήμων (Γουβών, Επισκοπής, Μαλίων και Χερσονήσου) βάζοντας τις βάσεις για την αναγκαία και απαραίτητη διαβούλευση του εγχειρήματος των συνενώσεων

6. Επειδή την ημέρα της Κοινής Συνεδρίασης στις 6/4/2010 οι Δήμαρχοι δεσμεύτηκαν για κοινές συνεδριάσεις στις έδρες των αντίστοιχων Δήμων, δέσμευση η οποία δεν τηρήθηκε,

7. Επειδή οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλίων για την ονομασία ελήφθησαν με διαλλακτικό, συναινετικό και πλουραλιστικό πνεύμα (Δήμος Βόρειας Πεδιάδας και Δήμος Χερσονήσου –Μαλίων) που, ίσως, αυτό από κάποιους εξελήφθη ως αδυναμία

8. Επειδή ο Δήμος Μαλίων ιστορικά, είναι ο πρώτος Δήμος στην περιοχή,  που εθελούσια δημιουργήθηκε το 1985 και στη συνέχεια, ως Καποδιστριακός Δήμος, έχει να παρουσιάσει θετικά δείγματα γραφής και λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα την ανάπτυξη του τόπου και την κοινωνική συνοχή,

9. Επειδή ο Δήμος Μαλίων έχει όλες τις προϋποθέσεις, κριτήρια και δυναμική για να συνεχίσει την αναπτυξιακή του πορεία και ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • οικονομία,
  • δημοτικές υποδομές και προσωπικό,
  • συγκοινωνία,
  • τουριστική αγορά,
  • δυναμικές καλλιέργειες,
  • πλούσιο υδροφορέα
  • πολιτιστική κληρονομιά

Για όλα τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλίων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υπέρ της αυτονομίας του  Δήμου Μαλίων.

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: