Λοβέρδος, Ξυροτήρη, Καρχιμάκης

Από τη συνέλευση στο Quebec

Ο κ. Καρχιμάκης, Συντονιστής ¶μυνας του Πα.Σο.Κ. και μέλος της Επιτροπής ¶μυνας και Ασφάλειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου συμμετείχε στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ, ως μέλος της επίσημης Αντιπροσωπείας του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Ο κ. Καρχιμάκης εξέφρασε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και εκπροσώπησε ενεργά τη χώρα μας στην Επιτροπή ¶μυνας αι Ασφάλειας της Συνέλευσης, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των χωρών της Συμμαχίας καθώς και 13 επίσης συνδεδεμένων χωρών. Στην Επιτροπή αυτή συζητήθηκαν καίρια θέματα που αφορούν τόσο την εξωτερική πολιτική, όσο και την πολιτική εθνικής άμυνας της χώρας μας. Ανάμεσα στα επιμέρους θέματα, κυριάρχησαν συζητήσεις που αφορούσαν τη νέα αμυντική σχεδίαση του ΝΑΤΟ. Η αμυντική αυτή σχεδίαση αφορά στη διεύρυνση του πολιτικού και στρατιωτικού ρόλου του ΝΑΤΟ με την επιδίωξης εφαρμογής μιας πολιτικής για «αυτόματη» εκχώρηση των δυνάμεων στο στρατιωτικό διοικητή του ΝΑΤΟ και αντίστοιχα για μείωση των εθνικών περιορισμών που τίθενται στις διάφορες επιχειρήσεις.

Στο θέμα της μείωσης των εθνικών περιορισμών αντιτάχθηκε σθεναρά ο κ. Καρχιμάκης, παίρνοντας το λόγο στην Επιτροπή και κφράζοντας την ξεκάθαρη θέση του ΠΑΣΟΚ ότι η χώρα μας θα εμείνει στους περιορισμούς που έθεσε όταν έστειλε Ελληνικές Δυνάμεις στην Καμπούλ και θα διατηρήσει το δικαίωμά της να προσδιορίζει το ρόλο των στρατιωτών μας που συμμετέχουν σε ΝΑΤΟϊκές επιχειρήσεις. Τη δυναμική αυτή αντίδραση του Βουλευτή και την ξεκάθαρη δήλωσή του ότι ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει οποιαδήποτε πρόταση άρσης των περιορισμών αυτών, ακολούθησαν στη συνέχεια όλα τα μέλη της Ελληνικής Αντιπροσωπείας καταψηφίζοντας και αυτά την άρση των περιορισμών τόσο στην Επιτροπή, όσο και στην Ολομέλεια. Την ίδια αδιαπραγμάτευτη θέση του ΠΑΣΟΚ υπερασπίστηκε στην Επιτροπή Πολιτικής Πτυχής Ασφαλείας ο Βουλευτής Ανδρέας Λοβέρδος.

Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα συζητηθεί και στην Σύνοδο ορυφής του ΝΑΤΟ σε λίγες μέρες στη Ρίγα της Λετονίας, όπου την τελική θέση της χώρας μας θα εκφράσει ο Πρωθυπουργός. Κυριαρχεί η ελπίδα ότι ο Πρωθυπουργός θα συνταχθεί με την θέση του ΠΑΣΟΚ, που ήδη υιοθέτησε η Ελληνική Αντιπροσωπεία, και θα αντιταχθεί σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία ια την άρση των εθνικών περιορισμών. Διαφορετικά, αν υιοθετηθεί η άρση, οι στρατιώτες μας στην Καμπούλ, κινδυνεύουν να σταλούν οπουδήποτε στην περιοχή των επιχειρήσεων της καυτής ζώνης του Αφγανιστάν με απλή απόφαση του ΝΑΤΟϊκού στρατιωτικού διικητή.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos