Μετά την με αριθμ.πρωτ. 8670/10-3-05 Ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Λασιθίου κ. Μιχάλης Καρχιμάκης, σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών ερωτήσεών του, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Ιεράπετρας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της συσσώρευσης σκουπιδιών στην παραλία της Παχεις ¶μμου, η οποία και διαβιβάστηκε στο Δήμο Ιεράπετρας από τη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Κρήτης, προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις του, ο Δήμαρχος απέστειλε στις 28/3/05 την παρακάτω απάντηση προς τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης:

Ο Δήμος Ιεράπετρας έχει επανειλημμένως από το 1999 προφορικώς και εγγράφως απευθυνθεί προς τη Γενική Γραμματεία τής Περιφέρειας Κρήτης, αλλά και τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας και έχει ζητήσει τη συνδρομή τους για την αντιμετώπιση του χρονίου προβλήματος ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών της Παχείας ¶μμου, Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Ιεράπετρας, μετά την ισχύ του Νόμου 2539/1997. Και τούτο, διότι, όπως ανέκαθεν υποστηρίζαμε, τα απορρίμματα αυτά προέρχονται είτε από ανεξέλεγκτες χωματερές περιοχών του Αιγαίου Πελάγους, είτε από πλοία, που κινούνται σ’ αυτό, ρίχνουν παρανόμως τα απορρίμματά τους στη θάλασσα και αυτά καταλήγουν στην Παχεία ¶μμο, όπως και σε άλλες ακτές της βόρειας Κρήτης.
Παρά ταύτα ουδεμία συνδρομή έχει υπάρξει μέχρι σήμερα και ο καποδιστριακός Δήμος της Ιεράπετρας επωμίζεται κατ’ αποκλειστικότητα το κόστος καθαρισμού της παραλίας της Παχείας ¶μμου, κατά παράβαση της αρχής, σύμφωνα με την οποία «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Και ενώ ουδεμία συμμετοχή σε τεχνικό ή οικονομικό επίπεδο έχει υπάρξει για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο είναι ευρέως γνωστό, άστοχες διατυπώσεις αρμοδίων παρέχουν την ευκαιρία εκμετάλλευσής τους από μέλη της μειοψηφίας του Δημοτικού μας Συμουλίου, τα οποία επικαλούνται ότι δήθεν ο Δήμος, που υποστήριζε πάντοτε ότι το πρόβλημα αφορά το κράτος και όχι την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν έχει υποβάλει πρόταση επίλυσής του !
Προκειμένου, λοιπόν, να παύσει η εκμετάλλευση του θέματος και εάν το ΥΠΕΣΔΔΑ επιθυμεί να συνδράμει στην ουσιαστική αντιμετώπισή του, παρακαλούμε να διατεθεί στο Δήμο μας το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για την κατασκευή πλωτού φράγματος στη ρυπαινόμενη περιοχή, το οποίο θα προστατεύει την Παχεία ¶μμο από τη θαλάσσια ρύπανση.

Ο Δήμαρχος Νικόλαος Χριστοφακάκης

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: