Ο  Κ. Τσουκάκης στην  ένωση συλλόγων γονέωνΖητήματα που αφορούν τις δομές και τις υποδομές στον χώρο της Εκπαίδευσης, συζήτησε ο επικεφαλής και μέλη της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» ε τη διοίκηση της Ενωσης Συλλόγων Γονέων Αγίου Νικολάου. Ο χώρος της Εκπαίδευσης αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας, δείκτη της κοινωνικής οργάνωσης αλλά και παράγοντα κοινωνικής προόδου και οικονομικής ανάπτυης του τόπου, τόνισε ο υποψήφιος Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Τσουκάκης.
 
 
Επεσήμανε ότι τα ζητήματα της Εκπαίδευσης αποτελούν θέματα αιχμής γι’ αυτό και η νέα Δημοτική Αρχή σε στενή συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων, των δασκάλων και καθηγητών, τις μαθητικές κοινότητες αλλά και το σύνολο των παραγόντων που συγκροτούν την εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου μας, θα σχεδιάσει την στρατηγική στο χώρο της Εκπαίδευσης για το μέλλον.
 
Από την πλευρά της η Ενωση Γονέων επεσήμανε τις ελλείψεις κυρίως σε κτιριακές υποδομές που δεν επαρκούν πλέον να ανταποκριθούν στις ολοένα κι αυξανόμενες ανάγκες μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ιεραρχώντας τα προβλήματα, η Ενωση Γονέων ζητά:
  • Να αγοραστεί οικόπεδο για να κατασκευαστεί σχολικό συγκρότημα όπου θα στεγαστούν το 2ο Λύκειο και το 1ο Γυμνάσιο. Το κτίριο όπου στεγάζεται σήμερα το 1ο Γυμνάσιο να χρησιμοποιηθεί από το Δήμο για πολιτιστικές εκδηλώσεις αλλά και τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήου ή της Εκπαίδευσης.
  • Να ιδρυθεί 5ο Δημοτικό Σχολείο σε κτίριο που θα ανεγερθεί σε οικόπεδο το οποίο θα επιλεγεί ύστερα από μελέτη επιλέγοντας μεταξύ του Ξεροκάμπου, Ρούσας Λίμνης ή Αμμουδάρας).
  • Να ιδρυθεί Βρεφονηπιακός Σταθμός στο Καλό Χωριό.
  • Τα χρήματα που διαθέτει ως σήμερα ο Δήμος για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων είναι ανεπαρκή, με αποτέλεσμα οι Σύλλογοι Γονέων να επωμίζονται το έργο της συντήρησης αν και δεν είναι στις αρμοδιότητές τους. Πρέπει ένα συνεργίο τεχνιτών του Δήμου να αναλάβει τη συντήρηση των κτιρίων πριν από την έναρξη αλλά και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Σε αρκετά σχολεία οι δάσκαλοι αλλά και οι Σύλλογοι παίζουν το ρόλο του ελαιοχρωματιστή προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα από τη Σχολική Επιτροπή. Χειάζεται συνολική συντήρηση σε όλα τα σχολεία για να μπορούν οι μαθητές να κάνουν μαθήματα αξιοπρεπώς.
  • Ο καθαρισμός στα σχολεία να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και ειδικά στις τουαλέτες όσο διαρκούν τα μαθήματα. Πολλοί Σύλλογοι πληρώνου καθαρίστριες ώστε να διατηρούνται καθαρές οι τουαλέτες όλη την ημέρα.
  • Να γίνει προσεισμικός έλεγχος όλων των σχολικών κτιρίων και άμεση αποκατάσταση των ζημιών που υπάρχουν.
  • Απαιτείται ουσιαστική λειτουργία της Δημτικής Επιτροπής Παιδείας ώστε να μην περιορίζεται απλώς στο ρόλο της μοιρασιάς των χρημάτων στα σχολεία. Πρέπει να χαράζει και να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την εκπαιδευτική πολιτική της εκάστοτε δημοτικής αρχής.

Γραφείο Τύπου

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

%d