Πάλι να ακούσετε άρχοντες, πάλι να σας επούμε,
Ότι και αύριο εστί ανάγκη να χαρούμε και να πανηγυρίσομε περιτομή Κυρίου, Και εορτή του μάκαρος Αγίου Βασιλείου.
Αύριο είν’ Αρχχρονιά, αύριο αρχή του χρόνου
Όπου γεννήθηκε ο Χριστός, στη γη-ν-επεριπάτη
Κι’ εκειά που περιπάτησε χρυσό δενδρό-ν-εβγήκε,
Χρυσά’ ταν τα κλωνάριο ντου κι’ ολοργυρ’ η κορφή ντου
Και κάτω η απόβιτσα ντου γράμματα ’χε γραμμένα.
Παπάδες κι΄αναγνώθαν τα, διάκοι καλαναρχούν τα
Και τα μικρά διακόπουλα λένε το Κύρι΄Ελέησον.
Κι ο ήλιος απ΄Ανατολή ήβγαινε κι΄εσυντήρα
Κ鴶ης Βασίλης ήρχετο από την Καισαρεία,
 Βάστα τον ουρανό χαρτί τη θάλασσα μελάνι Τα χοχλακούδια του γιαλού μπέννα και καλαμάρι .

Print Friendly, PDF & Email

Από manos