Ετικέτα: ανεμολογικός ιστός

κάθετες διαφωνίες για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών

κάθετες διαφωνίες για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών

Την Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο του Κάτω Χωριού -μετά από πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου- ανοιχτή συζήτηση

περί ανεμολογικού ιστού ενημέρωση στο Κάτω Χωριό

περί ανεμολογικού ιστού ενημέρωση στο Κάτω Χωριό

Μετά από την πληροφορία που δεχθήκαμε από γονέα του σχολείου για ύπαρξη ανεμολογικού ιστού πάνω από την Επισκοπή αποφασίσαμε την διερεύνηση της. Ήρθαμε σε επαφή με διάφορους ανθρώπους και επιβεβαιώθηκε ο φόβος μας.