Ετικέτα: ΑΣΕΠ

πιστολή διαμαρτυρίας των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Επιστολή διαμαρτυρίας των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Οι Εργαζόμενοι Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Ελλάδας απευθύνονται με επιστολή τους προς τους αρμόδιους Υπουργούς Ιωάννης Βρούτσης,  Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Δρ. Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου, Υφυπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων (Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης).