Ετικέτα: Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης

Visit Planner, παρουσίαση

Την Δευτέρα 19/06/2023, και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στον…