Ετικέτα: Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

τακτική γενική συνέλευση Παγκρήτιας Τράπεζας, τελική πρόσκληση

τακτική γενική συνέλευση Παγκρήτιας Τράπεζας, τελική πρόσκληση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 30/5/2018 και με αριθμό 9 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού,

Αποτελέσματα εκλογών της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας

Αποτελέσματα εκλογών της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας

Mε μεγάλη προσέλευση των μελών ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 οι εκλογές της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.