Ετικέτα: Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

Παγκρήτια Τράπεζα: τακτική γενική συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 11/5/2016 και με αριθμό 4 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού, τα μέλη της Τράπεζας σε Τακτική...

Αύξηση Κεφαλαίου από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

Ξεκίνησε η Αύξηση Κεφαλαίου της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 11 Δεκεμβρίου. Το συνολικό ποσό της Αύξησης ανέρχεται σε 130 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 100 εκ. με έκδοση...