Ημέρα: 1 Σεπτεμβρίου 2005

Ένταξη έργων στο Γ’ ΚΠΣ

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης κ. Σεραφείμ Τσόκας, υπέγραψε πρόσφατα νέες Αποφάσεις Ένταξης Έργων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ)…