Ημερήσιο αρχείο: 16 Φεβρουαρίου, 2017

Το νέο Ασφαλιστικό Σύστημα, ενημέρωση από τον υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Το νέο Ασφαλιστικό Σύστημα, ενημέρωση από τον υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λασιθίου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Ανατολικής Κρήτης διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα:

Ημέρα Αγάπης 2016, ευχαριστίες ΠΟΚΑΝ

Πολιτιστική ομάδα καθηγητών, απολογισμός, εκλογές

Η Πολιτιστική Ομάδα Καθηγητών Αγίου Νικολάου-ΕΛΜΕ Λασιθίου διανύει ήδη τον ένατο  χρόνο δράσης της. Σε όλο αυτό το διάστημα προσπάθησε να υπηρετήσει με συνέπεια τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε: