Ημερήσιο αρχείο: 22 Φεβρουαρίου, 2017

τμήμα εμπορίας και διαφήμισης σύσκεψη στην Ιεράπετρα

τμήμα εμπορίας και διαφήμισης σύσκεψη στην Ιεράπετρα

Οι εξελίξεις στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την επαναλειτουργία 9 τμημάτων ΤΕΙ από τα συνολικά 20 που χαρακτηρίστηκαν με τον νόμο Διαμαντοπούλου ως μεταβατικά και επρόκειτο να καταργηθούν,