Ημερήσιο αρχείο: 6 Φεβρουαρίου, 2022

για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών στο Λιμάνι του Αγίου Νικολάου

για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών στο Λιμάνι του Αγίου Νικολάου

Θέματα που σχετίζονται με την αναβάθμιση των Λιμενικών Υποδομών και συγκεκριμένα με την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών στο Λιμάνι του Αγίου Νικολάου, συζητήθηκαν στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε (5/2) στον Δήμο, παρουσία του...