Ημερήσιο αρχείο: 10 Φεβρουαρίου, 2022

Ενάντια στην περιβαλλοντική υποβάθμιση του τόπου μας

Ενάντια στην περιβαλλοντική υποβάθμιση του τόπου μας

Ο πολιτιστικός σύλλογος Κρούστα, συνεπής σε κάθε αγώνα ενάντια στην περιβαλλοντική υποβάθμιση του τόπου μας, και λαμβάνοντας υπόψη του τα παρακάτω συμπεράσματα, συμπαρατάσσεται με κάθε αρχή ή φορέα που αντιδρά στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και...

10ο Παγκρήτιο Φόρουμ Προώθησης Κρητικών Προϊόντων

10ο Παγκρήτιο Φόρουμ Προώθησης Κρητικών Προϊόντων

Μετά από διακοπή δύο ετών, λόγω της πανδημίας, το ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ – SUPER MARKET «επιστρέφει» στην αρχική του μορφή με δια ζώσης συναντήσεις παραγωγών...