Ημέρα: 14 Μαρτίου 2022

Erasmus, the crete trip 2022

Erasmus όσο και για τους ίδιους τους διεθνείς φοιτητές της χώρας μας που τα τελευταία χρόνια η πολύτιμη συνεισφορά και…