Ημέρα: 11 Φεβρουαρίου 2023

ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Οι πρόσφατες διαρροές της διάσκεψης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σχετικά με την υπόθεση της νομιμοποίησης των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων…